Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven

 

I medfør af § 124 r i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 26. juli 2000, fastsættes:

§ 1. Med virkning fra den 1. januar 2001 til den 31. december 2001 fastsættes følgende:

1) Det i lovens § 121, stk. 5, nævnte beløb (standsnings- og parkeringsafgifter) forhøjes til 490 kr.

2) Det i lovens § 124 a, stk. 1, nævnte beløb for afholdelse af køreprøver forhøjes til 560 kr.

3) Det i lovens § 124 a, stk. 2, nævnte beløb for afholdelse af praktiske prøver til stor motorcykel og almindelig bil med stort påhængskøretøj forhøjes til 250 kr.

4) Det i lovens § 124 a, stk. 3, nævnte beløb for afholdelse af kontrollerende køreprøve forhøjes til 850 kr.

5) Det i lovens § 124 c, stk. 1, nævnte beløb for ombytning af kørekort, udstedelse af duplikatkørekort og fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse og kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, forhøjes til 250 kr.

6) Det i lovens § 124 e, stk. 1, 1. pkt., nævnte beløb for afholdelse af kørelærerprøve forhøjes til 310 kr.

7) Det i lovens § 124 e, stk. 1, 2. pkt., nævnte beløb for afholdelse af kørelærerprøve til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel forhøjes til 430 kr.

8) De i lovens § 124 g, stk. 1, nr. 1-3, nævnte beløb for lovpligtige syn forhøjes til:

a) 550 kr. for biler med en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, påhængsvogne og sættevogne til biler, hvor påhængsvognen og sættevognen har en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, motorredskaber, personbiler til flere end 9 personer føreren medregnet, samt for blokvogne,

b) 390 kr. for de biler og påhængskøretøjer, som ikke er nævnt under litra a og c, samt traktorer, og

c) 220 kr. for motorcykler og for påhængsvogne eller påhængsredskaber til motorcykler og for knallerter.

9) De i lovens § 124 g, stk. 3, nr. 1-3, nævnte beløb for omstillingssyn forhøjes til:

a) 350 kr. for biler med en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, påhængsvogne og sættevogne til biler, hvor påhængsvognen og sættevognen har en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, motorredskaber, personbiler til flere end 9 personer føreren medregnet, samt for blokvogne,

b) 240 kr. for de biler og påhængskøretøjer, som ikke er nævnt under litra a og c, samt traktorer, og

c) 130 kr. for motorcykler og for påhængsvogne eller påhængsredskaber til motorcykler og for knallerter.

10) De i lovens § 124 g, stk. 5, nr. 1-3, nævnte beløb for andre syn forhøjes til:

a) 910 kr. for biler med en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, påhængsvogne og sættevogne til biler, hvor påhængsvognen og sættevognen har en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, motorredskaber, personbiler til flere end 9 personer føreren medregnet, samt for blokvogne,

b) 640 kr. for de biler og påhængskøretøjer, som ikke er nævnt under litra a og c, samt traktorer, og

c) 370 kr. for motorcykler og for påhængsvogne eller påhængsredskaber til motorcykler og knallerter.

11) De i lovens § 124 g, stk. 6, nævnte beløb for en særlig godkendelse forhøjes til 560 kr. for en godkendelse og til 210 kr. for kontrol af overensstemmelse med meddelt godkendelse.

12) Det i lovens § 124 j, stk. 1, 1. pkt., nævnte beløb for betaling af nummerplader forhøjes til 1.150 kr. for et sæt og til 570 kr. for en enkelt plade.

13) Det i lovens § 124 j, stk.1, 2. pkt., nævnte beløb for betaling af en 3. nummerplade, der kan anvendes ved transport af gods bag på personbiler og varebiler, forhøjes til 110 kr.

14) Det i lovens § 124 m, stk. 1, for registrering af ejerskifte (brugerskifte), der finder sted uden afmelding af køretøjet, forhøjes til 370 kr.

15) Det i lovens § 124 o, stk. 1, nævnte beløb for benyttelse af faste prøveskilte forhøjes til 1.110 kr. årligt for et sæt prøveskilte til bil og til 180 kr. årligt for et prøveskilt til motorcykel.

16) Det i lovens § 124 p, 1. pkt., nævnte beløb for benyttelse af løse prøveskilte forhøjes til 25 kr. pr. døgn.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2001. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 803 af 18. oktober 1999 om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven.

    Stk. 2. Forhøjelsen af de i § 1, nr. 15-16, nævnte beløb får virkning fra den første betalingsperiode, der begynder den 1. januar 2001 eller senere.

Færdselsstyrelsen, den 3. november 2000

Christian Duus

/Ib Rasmussen