Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven

 

I medfør af § 105, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 26. juli 2000, fastsættes:

§ 1. Med virkning for skader, der indtræder i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001, udgør de i lovens § 105, stk. 2, nævnte beløb henholdsvis 79 mio. kr. og 16 mio. kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2001.

Færdselsstyrelsen, den 3. november 2000

Christian Duus

/Ib Rasmussen