Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 11-6, 1. udgave af 10. april 1992, Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Roskilde

(BL 11-6 A, 1. udgave)

 

 

I medfør af § 70, § 70a og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 16. august 2000, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 810 af 19. november 1998 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1. Bilag 1 udformes som vedlagte

2. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. juli 2001.

Statens Luftfartsvæsen, den 30. maj 2001

Ole Asmussen

/Karsten Theil


Bilag 1

Kort over Københavns Lufthavn, Roskilde