Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Anordning om fastsættelse af sommertid fra og med år 20021)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

I henhold til § 1 i lov nr. 223 af 24. april 1974 om anvendelse af sommertid bestemmes:

§ 1. Fra og med år 2002 anvendes en særlig tidsregning, sommertid, i perioden fra sidste søndag i marts til sidste søndag i oktober.

§ 2. Sommertiden begynder den sidste søndag i marts kl. 02.00, idet klokketiden ændres til kl. 03.00.

    Stk. 2. Sommertiden ophører den sidste søndag i oktober kl. 03.00, idet klokketiden ændres til kl. 02.00. For så vidt angår denne dobbelt forekommende time betegnes den første time som 02.00 A og den anden time som 02.00 B.

Givet på Amalienborg, den 26. september 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens navn
Frederik, Kronprins

/Jacob Buksti

Officielle noter

1) Anordningen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/84/EF af 19. januar 2001 om sommertid.