Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til
færdselsloven

 

I medfør af § 124 r i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001, fastsættes:

§ 1. Med virkning fra den 1. januar 2002 til den 31. december 2002 fastsættes følgende:

1) Det i lovens § 121, stk. 5, nævnte beløb (standsnings- og parkeringsafgifter) forhøjes til 510 kr.

2) Det i lovens § 124 a, stk. 1, nævnte beløb for afholdelse af køreprøver forhøjes til 580 kr.

3) Det i lovens § 124 a, stk. 2, nævnte beløb for afholdelse af praktiske prøver til stor motorcykel og almindelig bil med stort påhængskøretøj forhøjes til 260 kr.

4) Det i lovens § 124 a, stk. 3, nævnte beløb for afholdelse af kontrollerende køreprøve forhøjes til 870 kr.

5) Det i lovens § 124 c, stk. 1, nævnte beløb for ombytning af kørekort, udstedelse af duplikatkørekort og fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse og kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, forhøjes til 260 kr.

6) Det i lovens § 124 e, stk. 1, 1. pkt., nævnte beløb for afholdelse af kørelærerprøve forhøjes til 320 kr.

7) Det i lovens § 124 e, stk. 1, 2. pkt., nævnte beløb for afholdelse af kørelærerprøve til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel forhøjes til 440 kr.

8) De i lovens § 124 g, stk. 1, nr. 1-3, nævnte beløb for syn forhøjes til:

a) 570 kr. for biler med en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, påhængsvogne og sættevogne til biler, hvor påhængsvognen og sættevognen har en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, motorredskaber, personbiler til flere end 9 personer føreren medregnet, samt for blokvogne,

b) 400 kr. for de biler og påhængskøretøjer, som ikke er nævnt under litra a og c, samt traktorer, og

c) 230 kr. for motorcykler og for påhængsvogne eller påhængsredskaber til motorcykler og for knallerter.

9) De i lovens § 124 g, stk. 3, nr. 1-3, nævnte beløb for omstillingssyn forhøjes til:

a) 360 kr. for biler med en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, påhængsvogne og sættevogne til biler, hvor påhængsvognen og sættevognen har en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, motorredskaber, personbiler til flere end 9 personer føreren medregnet, samt for blokvogne,

b) 250 kr. for de biler og påhængskøretøjer, som ikke er nævnt under litra a og c, samt traktorer, og

c) 140 kr. for motorcykler og for påhængsvogne eller påhængsredskaber til motorcykler og for knallerter.

10) De i lovens § 124 g, stk. 5, nævnte beløb for en særlig godkendelse forhøjes til 570 kr. for en godkendelse og til 220 kr. for kontrol af overensstemmelse med meddelt godkendelse.

11) Det i lovens § 124 j, stk. 1, 1. pkt., nævnte beløb for betaling af nummerplader forhøjes til 1.180 kr. for et sæt og til 590 kr. for en enkelt plade.

12) Det i lovens § 124 j, stk.1, 2. pkt., nævnte beløb for betaling af en 3. nummerplade, der kan anvendes ved transport af gods bag på personbiler og varebiler, fastsættes til 110 kr.

13) Det i lovens § 124 m, stk. 1, for registrering af ejerskifte (brugerskifte), der finder sted uden afmelding af køretøjet, forhøjes til 380 kr.

14) Det i lovens § 124 o, stk. 1, nævnte beløb for benyttelse af faste prøveskilte forhøjes til 1.150 kr. årligt for et sæt prøveskilte til bil og til 190 kr. årligt for et prøveskilt til motorcykel.

15) Det i lovens § 124 p, 1. pkt., nævnte beløb for benyttelse af løse prøveskilte fastsættes til 100 kr. pr. døgn.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2002.

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 988 af 3. november 2000 om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven.

    Stk. 3. Forhøjelsen af de i § 1, nr. 14-15, nævnte beløb får virkning fra den første betalingsperiode, der begynder den 1. januar 2002 eller senere.

Færdselsstyrelsen, den 24. oktober 2001

Carsten Falk Hansen

/Ib Rasmussen