Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 5-42
(BL 5-42 A, 2. udgave)

 

 

I medfør af § 82 og § 82 a i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende*:

1. Bilaget "Liste over flyvemaskiner, der er omfattet af en undtagelse i henhold til BL 5-42, pkt. 5.4.1" erstattes med bilaget til denne BL

2. Ikrafttræden

2.1 Denne BL træder i kraft den 1. april 2002.

2.2 Samtidig ophæves BL 5-42 A, 1. ud-gave af 13. september 1999.

___________________

* BL'en indeholder visse bestemmelser fra Kommissionens forordning nr. 991/2001 af 21. maj 2001, der ved BL'en sættes i kraft for Færøerne. Gengivelsen af disse bestemmelser i BL'en er for Danmarks vedkommende alene begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.

 

 

 

Statens Luftfartsvæsen, den 25. februar 2002

Ole Asmussen

/Karsten Theil


Bilag til BL 5-42 A, 2. udgave

Liste over flyvemaskiner, der er omfattet af en undtagelse i henhold til BL 5-42, pkt. 5.4.1

Anm.: Dispensationer for flyvemaskiner i dette bilag meddeles indenfor de generelle rammer af De Forenede Nationers politik og afgørelser (f.eks. sanktioner, embargo m.v.).

ALGERIET

 

Serienummer

Type

Registrering

Luftfartsselskab

 

21053

21210

21284

20650

20884

21063

21064

21065

21211

21212

21285

21286

B727-2D6

B727-2D6

B727-2D6

B727-2D6

B727-2D6

B727-2D6

B727-2D6

B727-2D6

B727-2D6

B727-2D6

B727-2D6

B727-2D6

7T-VEI

7T-VEM

7T-VEP

7T-VED

7T-VEG

7T-VEJ

7T-VEK

7T-VEL

7T-VEN

7T-VEO

7T-VEQ

7T-VER

Air Algérie

Air Algérie

Air Algérie

Air Algérie

Air Algérie

Air Algérie

Air Algérie

Air Algérie

Air Algérie

Air Algérie

Air Algérie

Air Algérie

 

DEN DEMOKRATISKE REPUBLIK CONGO

 

Serienummer

Type

Registrering

Luftfartsselskab

 

20200

B707-329C

9Q-CBW

Scribe Airlift

 

DEN DOMIKANSKE REPUBLIK

 

Serienummer

Type

Registrering

Luftfartsselskab

 

19767

B707-399C

HI-442CT

Dominicana de Aviación

 

EGYPEN

 

Serienummer

Type

Registrering

Luftfartsselskab

 

19916

21194

B707-328C

B737-266

SU-PBB

SU-AYK

Air Memphis

Egypt Air

 

IRAK

 

Serienummer

Type

Registrering

Luftfartsselskab

 

20889

20892

20893

B707-370C

B737-270C

B737-270C

YI-AGE

YI-AGH

YI-AGI

Iraqi Airways

Iraqi Airways

Iraqi Airways

 

LIBANON

 

Serienummer

Type

Registrering

Luftfartsselskab

 

20259

19589

19515

20170

19516

19104

19105

18939

19214

19269

19274

B707-3B4C

B707-323C

B707-323C

B707-323B

B707-323C

B707-327C

B707-327C

B707-323C

B707-331C

B707-321C

B707-321C

OD-AFD

OD-AHC

OD-AHD

OD-AHF

OD-AHE

OD-AGX

OD-AGY

OD-AGD

OD-AGS

OD-AGO

OD-AGP

MEA

MEA

MEA

MEA

MEA

TMA

TMA

TMA

TMA

TMA

TMA

 

LIBERIA

 

Serienummer

Type

Registrering

Luftfartsselskab

 

45683

DC8F-55

EL-AJO

Liberia World Airlines

 

LIBYEN

 

Serienummer

Type

Registrering

Luftfartsselskab

20245

21051

21052

21229

21230

B727-224

B727-2L5

B727-2L5

B727-2L5

B727-2L5

5A-DAI

5A-DIB

5A-DIC

5A-DID

5A-DIE

Libyan Arab Airlines

Libyan Arab Airlines

Libyan Arab Airlines

Libyan Arab Airlines

Libyan Arab Airlines

 

MAURETANIEN

 

Serienummer

Type

Registrering

Luftfartsselskab

 

11093

f28-4000

5t-clg

Air Mauritanie

 

NIGERIA

 

Serienummer

Type

Registrering

Luftfartsselskab

 

18809

B707-338C

5N-ARQ

DAS Air Cargo

 

PAKISTAN

 

Serienummer

Type

Registrering

Luftfartsselskab

 

20488

B707-340C

AP-AXG

PIA

 

SAUDI-ARABIEN

 

Serienummer

Type

Registrering

Luftfartsselskab

 

20574

20575

20576

20577

20578

20882

20883

21275

21276

21277

21280

21281

21283

21360

B737-268C

B737-268C

B737-268

B737-268

B737-268

B737-268

B737-268

B737-268

B737-268

B737-268

B737-268

B737-268

B737-268

B737-268

HZ-AGA

HZ-AGB

HZ-AGC

HZ-AGD

HZ-AGE

HZ-AGF

HZ-AGG

HZ-AGH

HZ-AGI

HZ-AGJ

HZ-AGK

HZ-AGL

HZ-AGN

HZ-AGO

Saudia

Saudia

Saudia

Saudia

Saudia

Saudia

Saudia

Saudia

Saudia

Saudia

Saudia

Saudia

Saudia

Saudia

 

SYRIEN

 

Serienummer

Type

Registrering

Luftfartsselskab

 

21203

21204

21205

B727-294

B727-294

B727-294

YK-AGA

YK-AGB

YK-AGC

Syrianair

Syrianair

Syrianair

 

SWAZILAND

 

Serienummer

Type

Registrering

Luftfartsselskab

 

45802

 

46012

DC8F-54

 

DC8F-54

3D-AFR

 

3D-ADV

African International Airways

African International Airways

 

TUNESIEN

 

Serienummer

Type

Registrering

Luftfartsselskab

 

21179

21236

B727-2H3

B737-2H3

TS-JHR

TS-JHT

Tunis Air

Tunis Air

 

UGANDA

 

Serienummer

Type

Registrering

Luftfartsselskab

 

19821

B707-379C

5X-GLA

Air Alexander

 

YEMEN

 

Serienummer

Type

Registrering

Luftfartsselskab

 

21296

B737-2N8

70-ACO

Yemen Airways