Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om Post Danmark A/S

 

I medfør af § 12 i lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S bestemmes, at loven træder i kraft den 28. juni 2002.

Trafikministeriet, den 16. juni 2002

Flemming Hansen

/Conni Jensen