Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om
driftsforskrifter for regelmæssig og ikke-regelmæssig,
offentlig lufttrafik

 

Bekendtgørelse nr. 264 af 27. juni 1966 om driftsforskrifter for regelmæssig og ikke-regelmæssig, offentlig lufttrafik, ophæves den 26. juni 2002.

Trafikministeriet, den 10. juni 2002

Flemming Hansen

/Niels Remmer