Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om oprettelse af et transportråd og
om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v.

(Nedlæggelse af Transportrådet og Jernbanerådet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov nr. 396 af 20. maj 1992 om oprettelse af et transportråd ophæves.

§ 2

I lov om jernbanevirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 967 af 8. november 2001, ophæves kapitel 13.

§ 3

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002.

    Stk. 2. Trafikministeren træffer afgørelse om igangværende forskningsprojekter og forskeruddannelser under Transportrådet, herunder disse projekters afslutning eller videreførelse.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Flemming Hansen