Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om internationale lufthavne/flyvepladser
(BL 3-29, 2. udgave)

 

 

I medfør af § 83, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1. BL 3-29, Internationale lufthavne/flyvepladser, 1. udgave af 1. oktober 1984, ophæves.

2. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. februar 2003.

Statens Luftfartsvæsen, den 18. december 2002

Ole Asmussen

/Karsten Theil