Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1816
Taglygte på taxier

 

Taglygte på taxier

Det meddeles hermed, at det i   Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998 om særlige krav til taxier mv. § 11, stk. 1, i forbindelse med en kommende revision vil blive præciseret, at den påbudte påskrift ”TAXI” på en taglygte må kunne afgive gult lys fremad uden at blænde.

Det bemærkes endvidere, at det krævede areal af den lysende flade på mellem 185 og 300 cm 2 udgøres af både taglygtens grønne areal og arealet af en lysende påskrift.

Det tillades hermed, at en taglygte kan være indrettet i overensstemmelse med ovenstående.

Færdselsstyrelsen, den 15. maj 2003

Ib Rasmussen