Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om udbygning af Motorring 3
mellem Jægersborg og Holbækmotorvejen

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Trafikministeren bemyndiges til at udbygge Motorring 3 vest om København på strækningen mellem Jægersborg og Holbækmotorvejen fra 4 til 6 spor.

§ 2. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Flemming Hansen