Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Klager – ansvarshavende af en hjemmeside – klagede over et indslag bragt i TV 2.

Citater må ikke bringes i en form, som forvansker det fremførte synspunkt. Desuden må citater ikke bruges på en måde, som kan så tvivl om, hvem den egentlige ophavsmand er.

TV 2 burde derfor under oplæsningen af de tre citater, som stammer fra flere forskellige hjemmesider, ikke kun have bragt et billede af klagers hjemmeside. TV 2 har da også tilkendegivet over for klager, at man medgiver, at denne klipning var uheldig.

Pressenævnet fandt imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af TV 2, da et af de viste citater rent faktisk hidrører fra klagers hjemmeside, og da citaterne indholdsmæssigt udtrykte det samme budskab. Nævnet havde endvidere tillagt det vægt, at billedet af klagers hjemmeside – som blot blev vist i et hurtigt klip – primært fremstod som værende en illustration til den oplæste tekst, der omtalte venstreorienterede hjemmesider i generelle vendinger.

Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-208

 

[K] har på vegne www.modkraft.dk klaget til Pressenævnet over et indslag i TV 2, i programmet ”Dags dato”, den 12. juni 2005, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Indslaget lød som følger:

Studievært: Ugens altoverskyggende begivenhed i Danmark var brandattentatet mod integrationsminister Rikke Hvilshøjs bil natten til onsdag. Fordømmelsen kom prompte fra hele det politiske spektrum, men – og der var et ’men’ – mange bemærkede samtidig, at den danske flygtningepolitik kunne være en del af forklaringen på angrebet. Men kan man det? Kan man på samme tid fordømme et voldeligt anslag og så kæde det sammen med en ført politik? Kan man prøve at forstå og forklare uden indirekte at komme til at forsvare? Vi begynder lørdag formiddag i Blågaardsgade i København. Folkebevægelsen stop Bush deler løbesedler ud.”

Derpå vises billeder fra Blågaardsgade, hvor [A] fra foreningen Internationale Socialister omdeler løbesedler som led i en protest mod den amerikanske præsidents forestående besøg i Danmark.

[A]: Stop Bush-demonstration 6. juli. Demonstration 6. juli, når han kommer til København!

Ældre kvinde , som overrækkes en løbeseddel : Er det rigtigt?

[A]: Ja. Så kan vi jo fortælle ham, at vi ikke synes om hans politik.

[A] henvendt til kameraet: Jeg står og prøver på at mobilisere til en demonstration mod George Bush eller rettere sagt det, George Bush står for.”

Herefter klippes på ny til [A], mens han uddeler løbesedler.

Speak: [A] har været aktiv på venstrefløjen i mange år og delt tusindvis af løbesedler ud. Både han og kammeraten [B] bruger en masse tid på politisk arbejde.

[B] henvendt til en yngre kvinde: Vil du være med til at stoppe Bush, når han kommer til landet?

[B] henvendt til kameraet: Jeg vil opnå en anden verden. Jeg vil opnå en verden, hvor man faktisk kan have det godt, hvor alle kan have det godt.”

Derpå klippes igen til [B], som omdeler løbesedler, inden der vises et forsidebillede fra hjemmesiden www.modkraft.dk. Billederne af [B] og hjemmesiden ledsages af følgende omtale:

Speak: Efter angrebene mod integrationsministerens bil er der kommet fokus på venstrefløjen. Ikke mindst på grund af de venstreorienterede hjemmesider, der har viderebragt disse rabiate kommentarer: ’Godt gået Beate Jeg har ingen moralske kvababbelser Glæder mig til jeres næste aktion’.”

Ved oplæsningen af de tre sidstnævnte kommentarer klippes der for hver enkelt til et udsnit af det skærmbillede, hvor det må forstås, at det pågældende citat er blevet bragt på Internettet. Teksten på de viste skærmbilleder fremtræder med ensartet farvesammensætning og typografi, og det fremgår ikke, om skærmbillederne hidrører fra én og samme hjemmeside eller fra flere forskellige. Det er under sagens behandling blevet oplyst, at to af citaterne stammer fra en anden hjemmeside end Modkraft.dk. Der klippes tilbage til [B] på Blågaardsgade, mens omtalen fortsætter.

Speak: Men ellers har næsten alle fra venstrefløjen taget skarp afstand fra den slags aktioner.

[B] henvendt til kameraet: Det er en aktion, jeg på ingen måde kan lide. Altså, det eneste, det har opnået, det er at skabe splid.

[A] henvendt til kameraet: Jeg mener, den er forkert. Altså, den er ikke i stand til at mobilisere nogen folk. Og udover det, altså man kan sige, den sætter også nogen uskyldige i fare, ikke også?

Speak: Afvisningen falder godt i tråd med de udmeldinger, der er kommet i de seneste par dage. Brandbomber er bare ikke acceptabelt.”

Den resterende del af indslaget består af interviews med forskellige politikere og meningsdannere og yderligere interviews med [B] og [A]. De interviewede udtrykker alle deres fordømmelse af attentatet. Nogle forbinder det med tidens hårde politiske debat på udlændingeområdet, mens andre afviser sådanne forklaringsforsøg på grund af deres legitimerende virkning.

[K] har på vegne www.modkraft.dk anført, at TV 2 har tilsidesat god presseskik ved lade at lade det fremgå, at attentatet har sat fokus på nogle venstreorienterede hjemmesider, mens det på den anden side kun er www.modkraft.dk, der nævnes ved navn.

To af de tre citerede debatindlæg stammer fra en anden hjemmeside end www.modkraft.dk. Disse debatindlæg ville ikke være blevet optaget på www.modkraft.dk, og det er ødelæggende for hjemmesiden så direkte at blive blandet sammen med andre hjemmesider, der har en fuldstændig anderledes debatpolitik.

Det er i den forbindelse uden betydning, at www.modkraft.dk ikke nævnes ved navn i den ledsagende speak. Dette svarer blot til at fremvise forsiden af f.eks. Politiken og – ligeledes uden at nævne avisens navn – udtale, at ”flere danske aviser bringer løgne”, for derefter at oplæse en løgnehistorie fra Ekstra Bladet.

TV 2 har anført, at indslaget omtaler de venstreorienterede hjemmesider generelt, og at forsiden fra www.modkraft.dk alene fremvises som et eksempel. Www.modkraft.dk nævnes på intet tidspunkt ved navn. Det har aldrig været hensigten at sætte www.modkraft.dk i bås med ekstremister og autonome. TV 2 beklager, hvis indslaget på nogen måde har kunnet tolkes i den retning.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Lene Pagter Kristensen, Bo Maltesen, Ulrik Holmstrup og Kirsten Dyregaard.

Pressenævnet udtaler:

Citater må ikke bringes i en form, som forvansker det fremførte synspunkt. Desuden må citater ikke bruges på en måde, som kan så tvivl om, hvem den egentlige ophavsmand er.

TV 2 burde derfor under oplæsningen af de tre citater, som stammer fra flere forskellige hjemmesider, ikke kun have bragt et billede af klagers hjemmeside. TV 2 har da også tilkendegivet over for klager, at man medgiver, at denne klipning var uheldig.

Pressenævnet finder imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af TV 2, da et af de viste citater rent faktisk hidrører fra modkrafts hjemmeside, og da citaterne indholdsmæssigt udtrykker det samme budskab. Nævnet har endvidere tillagt det vægt, at billedet af modkrafts hjemmeside – som blot vises i et hurtigt klip – primært fremstår som værende en illustration til den oplæste tekst, der omtaler venstreorienterede hjemmesider i generelle vendinger.

Afgjort den 12. oktober 2005.