Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

(Virksomhedspant)

 

I medfør af § 6 i lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love bestemmes, at loven træder i kraft den 1. januar 2006.

 

Justitsministeriet, den 4. november 2005

Lene Espersen

/Henrik Øe