Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 3, i lov om ændring af lov om luftfart

 

I medfør af § 2, stk. 1, i lov nr. 475 af 9. juni 2004 om ændring af lov om luftfart (Betaling for offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed m.v.) fastsættes, at lovens § 1, nr. 3, træder i kraft den 1. juli 2004.

Trafikministeriet, den 16. juni 2004

Flemming Hansen

/Lene B. Rasmussen