Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 1, 3 og 5, i lov om ændring af lov om luftfart

 

I medfør af § 2 i lov nr. 1074 af 17. december 2002 om ændring af lov om luftfart (Montreal-konventionen m.v.) fastsættes, at lovens § 1, nr. 1, 3 og 5, træder i kraft den 28. juni 2004.

Trafikministeriet, den 16. juni 2004

Flemming Hansen

/Lene B. Rasmussen