Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
31998L0048
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers
indretning og udstyr m.v. 1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 154 af 20. april 1977 om køretøjers indretning og udstyr mv. foretages følgende ændring:

1. § 12 a affattes således:

» § 12 a. Ibrugværende lastbil med tilladt totalvægt over 3.500 kg skal i højre side ud over det påbudte sidespejl være forsynet med spejle m.v., der giver føreren udsyn til trafikanter til højre for lastbilen. Dette kan udgøres af enten nyt vidvinkelspejl og nyt nærzonespejl, eller tidligere vidvinkelspejl og nærzonespejl suppleret med blindvinkelspejl eller kamera. Nærzonespejl er dog kun påkrævet, når det kan anbringes mindst 2 m over vejbanen.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2004.

Færdselsstyrelsen, den 8. juli 2004

Carsten Falk Hansen

/Ib Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.