Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
særlige krav til taxier m.v.

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998 om særlige krav til taxier m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 419 af 4. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »ved et af Statens Bilinspektion udpeget synssted i hver region« til: »af en synsvirksomhed«.

2. I § 8, stk. 8, ændres »Statens Bilinspektion« til: »en synsvirksomhed«.

3. I § 8, stk. 10, ændres »Statens Bilinspektion« til: »En synsvirksomhed«.

4. § 16, stk. 1, affattes således:

»Godkendelse af personer som taxameterkontrollanter meddeles af Færdselsstyrelsen på en af Færdselsstyrelsen udfærdiget godkendelsesblanket.«

5. I § 16, stk. 7, ændres »Statens Bilinspektion« til: »Færdselsstyrelsen«.

6. I § 16, stk. 8, ændres »Statens Bilinspektion« til: »Færdselsstyrelsen«.

7. I § 16, stk. 9, ændres »Statens Bilinspektions« til: »Færdselsstyrelsens«.

8. I § 16, stk. 11, ændres »Statens Bilinspektion« til: »Færdselsstyrelsen«.

9. I § 19 slettes »og stk. 5«.

10. § 21, stk. 5, slettes.

11. I bilag 1, kapitel III, nr. 2.3, ændres »Statens Bilinspektion« til: »Færdselsstyrelsen«.

12. I bilag 2, nr. 8, ændres »Statens Bilinspektion« til: »Færdselsstyrelsen«.

13. I bilag 2, nr. 10, ændres »Statens Bilinspektion« til: »Færdselsstyrelsen«.

14. I bilag 2, nr. 11, ændres »Statens Bilinspektion« til: »Færdselsstyrelsen«.

15. I bilag 2, nr. 13 , ændres »Statens Bilinspektion« til: »Færdselsstyrelsen«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2005.

Færdselsstyrelsen, den 20. december 2004

Carsten Falk Hansen

/Jan Lindeskov