Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Klager – et rejsebureau - har klaget over en artikel bragt i B.T.

På baggrund af parternes afvigende oplysninger om det passerede og Pressenævnets begrænsede muligheder for bevisbedømmelse kunne nævnet ikke tage stilling til, hvorvidt hoteldirektøren havde udtalt sig som gengivet i B.T. eller som anført i [B]s skriftlige klage til rejsebureauet eller om forløbet af det passerede på feriehotellet i Tyrkiet i øvrigt.

Pressenævnet fandt imidlertid, at citatet i B.T. ikke indholdsmæssigt var i uoverensstemmelse med citatet i [B]s skriftlige klage til rejsebureauet. Nævnet fandt endvidere, at der ikke var grundlag for at kritisere B.T. for at have bragt en artikel om en kundes oplevelse af sagen som sket, navnlig ikke, når rejsebureauet i samme udgave af avisen havde haft lejlighed til at udtale sig. Pressenævnet fandt derfor, at der hverken var grundlag for at udtale kritik af B.T. for at have bragt det gengivne citat eller for i øvrigt at bringe artiklen.

Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-224

 

Tyrkiet Eksperten ApS har klaget til Pressenævnet over en artikel i B.T., side 8, den 19. august 2005, idet man finder, at god presseskik er tilsidesat.

Artiklen af 19. august 2005 har følgende ordlyd:

Feriegæster syge på stribe i Tyrkiet

Tyrkiet Eksperten smed familien ud, der havde kontaktet pressen i Danmark

Grædende børn, lægebesøg og i nogle tilfælde hospitalsindlæggelse. Det er de ubehagelige ferieminder for adskillige danske børnefamilier, der de seneste uger har besøgt Tyrkiet Ekspertens hotel ”Eksperten Park” i byen Side.

Gæsterne er overbeviste om, at det skyldes aggressive bakterier i hotellets swimmingpools. Det afvises blankt af Tyrkiet Eksperten, der dog ikke kan forklare fænomenet på anden vis.

”I løbet af to uger konstaterede vi op imod 40 tilfælde af infektioner i ører og slimhinder, som krævede lægehjælp og i nogle tilfælde hospitalsindlæggelse. Formentlig fordi der var tale om stafylokokker i badevandet,” siger en af de ramte gæster - [A] fra Randers.

”Vi var selv to familier af sted med fire børn, hvoraf de tre fik ondt i ørerne - to af dem med mellemørebetændelse og halsbetændelse. Et af børnene begyndte ligefrem at bløde ud ad ørerne og måtte indlægges. Det er ikke sjovt for en pige på ni år i et fremmed land,” fortsætter hun.

Da gæsterne efter få dage kunne se den ene familie efter den anden blive ramt af smerter i ørerne, bad de 1. august om et møde med Tyrkiet Ekspertens guide på stedet.

Guiden dukkede dog ikke op som aftalt, men havde i stedet travlt med at lægge en dæmper på kritikken på en usædvanlig facon.

Smidt ud

En anden gæst blev simpelt hen smidt ud af hotellet med sin familie kort efter, at han havde gjort pressen i Danmark opmærksom på de mange syge kunder hos Tyrkiet Eksperten.

”Jeg havde samme formiddag kontaktet TV2 og fik en returmelding fra journalisten, da han havde været i kontakt med Tyrkiet Eksperten i København. Her havde de blandt andet påstået, at alle gæster blev orienteret om det risikable badevand på hotellet,” fortæller [B] fra Trige.

”Men vi havde aldrig fået noget at vide, og for en sikkerheds skyld overværede jeg informationsmødet kort efter for de nye gæster, der var ankommet samme dag. Her blev emnet overhovedet heller ikke berørt, og umiddelbart efter informationsmødet opfordrede jeg forgæves guiden til at nævne det.

Ganske kort efter blev jeg passet op af hotellets manager og Tyrkiet Ekspertens to guider. De insisterede på at snakke med mig på vores værelse, hvor jeg fik at vide, at hotellet havde fået besked på at smide mig ud.

Jeg måtte ikke få at vide, hvem der havde truffet beslutningen - jeg skulle bare ud sammen med min gravide kone og vores søn på fire år,” fortæller [B].

Meget ubehagelig

”Mødet med manageren var en meget ubehagelig oplevelse. På et tidspunkt sagde han truende, at vi var i Tyrkiet og ikke i Danmark, og her i Tyrkiet bruger vi andre metoder for at få folk til at makke ret.

Det skræmte mig unægtelig,” fortæller gæsten, der til sidst ikke turde andet end at lade sig tvangsflytte.

[B] vil nu stille sig op i køen af utilfredse gæster hos Tyrkiet Eksperten for at klage.

Foreløbig har 14 familier fra hans hold af gæster på ”Eksperten Park” sendt en samlet klage. Også over mange andre ting end badevandet, og nye klager fra senere gæster er på vej.

”De forurenede pools blev helt grønne og til sidst lukket. Men allerede mens vi var der, forsøgte hotellet med en panikløsning.

En hotelansat plaskede simpelt hen litervis af klor i vandet fra en stor plasticdunk, mens der stadig var børn i poolen. Det var frygteligt,” fortæller [B].”

Under et foto i artiklen står:

”[C] på ni år blev indlagt på et tyrkisk hospital, da hun fik en alvorlig øreinfektion som talrige af Tyrkiet Ekspertens andre gæster.”

Og under et andet foto står:

”Tyrkiet Ekspertens omstridte swimmingpool i byen Side, som ifølge gæsterne gjorde mindst 40 danske feriegæster syge.”

Fremhævet med rødt stod følgende sætning fra teksten i artiklen:

”På et tidspunkt sagde han truende, at vi var i Tyrkiet og ikke i Danmark, og at i Tyrkiet bruger vi andre metoder for at få folk til at makke ret

[B]”

I en indrammet boks står:

Bakteriesuppe er udbredt

Ulækkert badevand er desværre ikke noget særsyn på sydens feriesteder. Det engelske rejsemagasin Holiday Which offentliggjorde i 2004 en test af 80 svømmebassiner på Mallorca og Korfu. Kun to af dem var rene.

I hvert fjerde bassin stod det så dårligt til, at badning direkte blev forbundet med en sundhedsrisiko.

I seks af de 80 bassiner fandt eksperterne store mængder af afføringsbaktier. Sandsynligvis fordi småbørn forretter det fornødne, mens de bader.

Udover betændelse i ørerne kan bakterierne eksempelvis også forårsage både diarré, opkast, mavekramper og feber.

Oldnordisk

Gæsternes beretning fra Tyrkiets Ekspertens hotel, hvor der blev hældt klor direkte i poolen fra en dunk, får teknisk chef Palle Johansson fra badelandet Lalandia på Lolland til at ryste på hovedet.

”Det virker helt oldnordisk. Sådan gjorde man måske herhjemme i 1910. I dag foregår det automatisk, hvor man på forhånd kan indstille måleudstyret til løbende at pumpe klor ud, så klorværdien holder sig på eksempelvis 1,2 mg/liter,” siger han.”
Samme dato bragte B.T. på side 9 følgende artikel:

Tyrkiet Eksperten: Han var selv ude om det

[B] var truende – derfor blev han smidt ud, siger informationschef Lone Yalcinkaya

At adskillige gæster på Tyrkiet Ekspertens hotel i Side blev syge, skyldtes ikke forurenet vand i poolen. I hvert fald ikke hvis man spørger rejsebureauets informationschef Lone Yalcinkaya.

”Vi har blandt andet fået lavet to undersøgelser af vandet i swimmingpoolen 7. og 28. juli, som er blevet analyseret af et statsligt laboratorium under det tyrkiske sundhedsministerium. Resultaterne bekræfter, at poolen ikke er en smittekilde,” siger Lone Yalcinkaya.

”Vi har ikke fundet ud af, hvad der så er årsagen. Men heldigvis findes problemet ikke længere. Jeg er ikke informeret om, at der skulle være gæster med øreproblemer siden 4. august, hvor der var en hedebølgeperiode med temperaturer langt over 40 grader,” fortsætter hun.

Hvis øreproblemerne hos de badende ikke skyldtes vandet, hvad kunne det så være?

”Kun” 20 syge

”Det ville være rent gæt, og det vil jeg afholde mig fra, da jeg ikke er læge,” siger Lone Yalcinkaya.

Kan I være tilfredse med, at der ifølge flere gæster blev hældt klor i poolen, mens der svømmede børn rundt i vandet?

”Det foregår ikke sådan. Alle ved poolen er instrueret i, at sådan gør man ikke. Men jeg vil gerne undersøge det, hvis du er interesseret.”

Informationschefen afviser også de klagende gæsters oplysning om, at omkring 40 personer har været syge. Hun vil ikke umiddelbart oplyse, hvor mange personer Tyrkiet Eksperten mener har haft øreproblemer, men går dog med til at anslå det til ca. 20.

At [B] blev smidt ud fra hotellet, har ifølge Lone Yalcinkaya intet som helst at gøre med, at han kort forinden havde kontaktet pressen i Danmark.

En fornærmelse

Og andre af Tyrkiet Ekspertens gæster vil ifølge informationschefen heller ikke risikere det, fordi de ytrer kritik under en ferie.

”Det tager jeg som en fornærmelse at påstå. Det har på intet tidspunkt været tilfældet.

Han blev bedt om at flytte til et andet af vores hoteller, især fordi han under et informationsmøde forstyrrede ro og orden ved verbalt at overfalde vores guide foran 20 mennesker.”

Jeg har snakket med to vidner, der bekræfter hans forklaring om, at han først henvender sig til guiden efter mødet?

”Han undskylder i hvert fald bagefter sin vrede over for guiden, og han har også forstyrret feriefreden for andre mennesker. Da han bliver bedt om at flytte, hidser han sig også så voldsomt op, at personalet føler sig truet.”

En anden opfattelse

Er der nogen andre gæster, som har klaget over ham, som du kan henvise mig til?

”Nej, det kan jeg ikke og det vil jeg ikke.”

Er det ikke påfaldende, at han bliver flyttet umiddelbart efter at have kontaktet TV2?

”Jeg synes, det er påfaldende, at der er feriegæster, der kan føle sig berettiget til at gå efter min kollega i Tyrkiet.”

Hvem traf beslutningen om at bede ham flytte?

”Vores ledelse.”

Hvorhenne?

”Det er underordnet, hvilken person det var. Det var Tyrkiet Ekspertens ledelse.”

[B] føler sig truet af hotelmanageren, da han bliver smidt ud?

”Jeg tvivler meget kraftigt på, at nogen skulle have sagt, som han påstår. [B] har åbenbart en anden opfattelse af tingene,” tilføjer Tyrkiet Ekspertens informationschef.”

Under et foto af [B] står:
””Jeg følte mig truet, da jeg blev smidt ud af Tyrkiet Ekspertens hotel efter at have kontaktet pressen i Danmark” fortæller en rystet [B]”

Tyrkiet Eksperten ApS har anført, at klagen navnlig er rettet mod citatet i artiklen: ”På et tidspunkt sagde han truende, at vi var i Tyrkiet og ikke i Danmark, og at i Tyrkiet bruger vi andre metoder for at få folk til at makke ret”, der ligeledes er fremhævet med rødt i teksten. Klager mener, at citatet ikke er korrekt, idet det i [B]s skriftlige klage til Tyrkiet Eksperten anføres: ”Vi må ikke vide hvem der bestemmer dette her, hvem er øverste chef. Dette her er Tyrkiet og ikke Danmark, sådan gør man ikke her.” Tyrkiet Eksperten bestrider derfor, at hoteldirektøren har truet [B] eller udtalt sig som anført i artiklen.

Tyrkiet Eksperten har videre anført, at journalisten blev gjort bekendt hermed inden han skrev artiklen. Tyrkiet Eksperten mener endvidere, at journalisten under henvisning til [B]s varierende forklaring på, hvorfor han følte sig truet samt karakteren af hans udtalelse, burde have givet Tyrkiet Eksperten/hoteldirektøren mulighed for at svare direkte og i sammenhæng på anklagen.

Tyrkiet Eksperten finder, at der er tale om en meget alvorlig anklage med dertil følgende skade for Tyrkiet Ekspertens virksomhed, idet artiklen hentyder, at Tyrkiet Eksperten bruger ”mafiametoder” over for egne gæster. Anklagen er ligeledes meget krænkende over for hoteldirektøren og hans virke.

Tyrkiet Eksperten mener derfor, at journalisten ikke har udvist tilstrækkelig grad af kildekritik, idet det fremgår af de vejledende presseetiske regler, at massemedierne har til opgave at bringe korrekt information, og så langt det er muligt bør kontrollere, om de oplysninger, der gives, er korrekte.

B.T. har bestridt, at citatet i avisen er i konflikt med det citat, der fremgår af [B]s skriftlige klage til Tyrkiet Eksperten, idet han allerede på dette tidspunkt havde den opfattelse, at han var blevet truet.

B.T. har videre anført, at man som svar på kundernes kritik samme dag bragte en anden artikel i B.T., hvor Tyrkiet Ekspertens informationschef fik lejlighed til at udtale sig, ligesom avisen har sikret sig, at der er sammenhæng i [B]s påstand i forhold til den skriftlige klage og forløbet i sagen i øvrigt. B.T. må derfor afvise, at god presseskik er tilsidesat.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Bo Maltesen, Kaare R. Skou og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

På baggrund af parternes afvigende oplysninger om det passerede og Pressenævnets begrænsede muligheder for bevisbedømmelse kan nævnet ikke tage stilling til, hvorvidt hoteldirektøren har udtalt sig som gengivet i B.T. eller som anført i [B]s skriftlige klage til Tyrkiet Eksperten eller om forløbet af det passerede på feriehotellet i Tyrkiet i øvrigt.

Pressenævnet finder imidlertid, at citatet i B.T. ikke indholdsmæssigt er i uoverensstemmelse med citatet i [B]s skriftlige klage til Tyrkiet Eksperten. Nævnet finder endvidere, at der ikke er grundlag for at kritisere B.T. for at have bragt en artikel om en kundes oplevelse af sagen som sket, navnlig ikke, når Tyrkiet Eksperten i samme udgave af avisen har haft lejlighed til at udtale sig. Pressenævnet finder derfor, at der hverken er grundlag for at udtale kritik af B.T. for at have bragt det gengivne citat eller for i øvrigt at bringe artiklen.

Afgjort den 2. november 2005.