Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om flyvemekanikercertifikat, M-certifikat, grunduddannelse

(BL 6-92, 2. udgave)

 

I medfør af § 73 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

 

1.

BL 6-92, Flyvemekanikercertifikat, M-certifikat, grunduddannelse, 1. udgave af 1. januar 1978 med senere ændringer ophæves.

 

 

2.

Ikrafttræden

 

Denne BL træder i kraft den 1. januar 2005.

Statens Luftfartsvæsen, den 15. december 2004

Kurt Lykstoft Larsen

/Per Veingberg