Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om cyklers
indretning og udstyr m.v. 1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 316 af 20. maj 1999 om cyklers indretning og udstyr m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 676 af 3. juli 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Forlygte, der afgiver hvidt lys, og baglygte på cykel og påhængs- eller sidevogn hertil kan afgive blinkende lys. Blinkfrekvensen skal være mindst 120 blink pr. minut.«

2. § 6, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. En tre- eller firhjulet cykel, hvis konstruktion medfører, at tegngivning med en arm, jf. færdselslovens § 32, stk. 2-3, ikke er tydeligt synlig, skal være forsynet med 2 bagudrettede røde stoplygter, og 1 fremadrettet og 1 bagudrettet gul blinklygte i hver side.«

3. § 6, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Stoplygterne skal lyse straks ved aktivering af enten forhjuls- eller baghjulsbremsen og skal have en lysstyrke, der er væsentlig større end baglygternes lysstyrke.«

4. § 6, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Blinklygterne skal have en sådan lysstyrke, at de er tydeligt synlige i sollys. Blinklygterne skal have en blinkfrekvens mellem 60 og 120 blink pr. minut.«

Stk. 7-9 bliver herefter stk. 10-12.

5. I § 17 ændres »§ 6, stk. 1-4, stk. 6, 2. pkt., og stk. 8« til: »§ 6, stk. 1-4, stk. 6, 2. pkt., stk. 7-9 og stk. 11«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2005.

Færdselsstyrelsen, den 4. marts 2005

Carsten Falk Hansen

/Ib Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.