Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om begrænsning af forurening fra luftfartøjer (emissioner)
(BL 1-25, 2. udgave)

 

I medfør af § 9 og § 82 a i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transport- og Energiministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

 

1. BL 1-25, 1. udgave af 1. maj 1986, Begrænsning af forurening fra luftfartøjer (emissioner), ophæves.

 

2. Ikrafttræden

 

Denne BL træder i kraft den 28. september 2005.

 

Statens Luftfartsvæsen, den 20. september 2005

Kurt Lykstoft Larsen

/Per Veingberg