Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om nedlæggelse af visse gods- og havnebaner

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til at nedlægge godsbanen Vojens-Haderslev.

Stk. 2. Transport- og energiministeren bemyndiges til at nedlægge følgende havnebaner:

1) Holbæk havnebane.

2) Horsens havnebane.

3) Nykøbing Falster havnebane.

4) Odense havnebane.

5) Aalborg havnebane.

§ 2. Loven træder i kraft den 1. februar 2006.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Flemming Hansen