Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Klager klagede over at B.T.s internetavis havde bragt et foto af klager.

Pressenævnet fandt, at B.T.s internetavis havde tilsidesat god presseskik ved at offentliggøre fotografiet af klager uden hendes samtykke. Det ændrede ikke på afgørelsen, at hun to år tidligere havde givet Berlingske Tidende tilladelse til at bringe fotografiet i forbindelse med en anden artikel. Nævnet udtalte sin kritik heraf.

Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-248

 

[K] har klaget til Pressenævnet over at B.T.s internetavis har bragt et foto af hende i forbindelse med en artikel den 31. oktober 2005, idet hun finder, at god presseskik er tilsidesat.

Artiklen, der har overskriften ” Indvandrere i kø for at få lavet nye næser ”, lyder som følger:

Mens danskerne er mere optaget af fedtsugninger og større bryster, når det gælder skønhedskirurgi, så går indvandrere oftere efter at få rettet deres næser.

Søllerød Privathospital udfører et stigende antal næsekorrektioner på indvandrere. Klinikken mener ligefrem, at indvandrernes ønske om nye næser hænger sammen med et ønske om at integrere sig, skriver Frederiksborg Amts Avis mandag.

- De kosmetiske næseoperationer er populære blandt folk med indvandrerbaggrund, fordi de får gruppen til at føle sig bedre accepteret ved at ændre på deres udseende,...

...siger speciallæge i plastikkirurgi, Eeva Kalaja Petersen fra Søllerød Privathospital.

Der er især efterspørgsel på operationer, som kan gøre næsen mindre bred og mindre krum, men det har intet at gøre med integration, mener læge Jesper Nygart fra Nygart Privathospital.

Han henviser derimod til et globalt skønhedsideal som forklaring på ønsket om bl.a. mindre næser, begrænset hårvækst, lige øjne og flade solbrune maver.

- Det er påvirkningen gennem film og ugeblade med vestlige modeller, der skaber et globalt skønhedsideal. Derfor ønsker visse indvandrergrupper deres såkaldte etniske næser ændret til europæiske næser, siger Jesper Nygart og fortsætter:

- Det er faktisk helt karakteristisk, at det netop er den type operationer, de får foretaget, mens de ikke får lavet fedtsugninger og brystforstørrende operationer, fordi deres kroppe ofte er indhyllet i meget tøj. Hos danskerne er fedtsugninger og brystoperationer til gengæld mere populære, fordi vi ikke dækker os så meget til.”

Ved siden af artiklen var et foto af [K] i profil med underteksten:

”Iranske [K] fra Hvidovre var utilfreds med sin næse og fik den lavet hos en plastickirurg på Strøget. Arkivfoto: ”

[K] har anført, at det er i strid med god presseskik, at B.T.s internetavis har lagt fotoet ud på hjemmesiden sammen med en tilfældig artikel uden hendes viden og samtykke.

[K] har videre anført, at hun i forbindelse med en artikel i Berlingske Tidende den 5. oktober 2003 havde givet tilladelse til at avisen kunne anvende det bragte foto, men kun til denne artikel.

[K] har endelig anført, at hun føler sig krænket ved i denne sammenhæng at blive nævnt med navn, billede, bopæl og nationalitet.

B.T.s internetavis har anført, at artiklen er skrevet af Ritzaus Bureau og blev placeret øverst på B.T.s internetavis’ forside sammen med et foto af [K] i profil. Fotoet stammer fra en database, og var optaget i forbindelse med en reportage i Berlingske Tidende fra oktober 2003, hvor [K] medvirkede i en artikel i anledning af, at hun havde fået opereret sin næse.

B.T.s internetavis har videre oplyst, at det er korrekt, at [K] ikke har givet tilladelse til, at det anførte foto kunne bruges af B.T.s internetavis, og at avisen må medgive, at dette er en tilsidesættelse af god presseskik. B.T.s internetavis har videre anført, at nævnet ved sin vurdering af hvilken skade, der er sket, bør medtage, at artiklen allerede samme dag kl. 10.17 blev flyttet ned som nummer to og kl. 10.48 som nummer tre for derefter kl. 10.50 at forsvinde fra første brugerflade.

B.T.s internetavis har endelig anført, at det bør medgå i vurderingen af hvilken skade, der er sket, at [K] for to år siden accepterede at stå frem i Berlingske Tidende og fortælle om sin næseoperation.

B.T.s internetavis har beklaget det passerede over for [K].

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Niels Grubbe, Finn Rowold, Lene Sarup og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

Pressenævnet finder, at B.T.s internetavis har tilsidesat god presseskik ved at offentliggøre fotografiet af [K] uden hendes samtykke. Det ændrer ikke på afgørelsen, at hun to år tidligere havde givet Berlingske Tidende tilladelse til at bringe fotografiet i forbindelse med en anden artikel. Nævnet udtaler sin kritik heraf.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af B.T.s internetavis at offentliggøre følgende:

Kendelse fra Pressenævnet :

Den 31. oktober 2005 bragte B.T.s internetavis et foto af [K] uden hendes viden og tilladelse i forbindelse med en artikel om plastickirurgiske næseoperationer. [K] har klaget til Pressenævnet, idet hun finder, at god presseskik er tilsidesat.

Pressenævnet udtaler:

Pressenævnet finder, at B.T.s internetavis har tilsidesat god presseskik ved at offentliggøre fotografiet af [K] uden hendes samtykke. Det ændrer ikke på afgørelsen, at hun to år tidligere havde givet Berlingske Tidende tilladelse til at bringe fotografiet i forbindelse med en anden artikel. Nævnet udtaler sin kritik heraf.

København, den 22. november 2005

Niels Grubbe, Finn Rowold, Lene Sarup og Ole Askvig.”

Afgjort den 22. november 2005.