Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om ophævelse af BL 5-31, 4. udgave af 19. maj 1993, Bestemmelser om periodisk flyvetræning i luftfartsforetagender, der udfører erhvervsmæssig transport af passagerer, post og/eller fragt med flyvemaskiner (BL 5-31, 5. udgave)

 

I medfør af § 34 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1484 af 19. december 2005, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transport- og Energiministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

 

1. BL 5-31, 4. udgave af 19. maj 1993, Bestemmelser om periodisk flyvetræning i luftfartsforetagender, der udfører erhvervsmæssig transport af passagerer, post og/eller fragt med flyvemaskiner, ophæves.

 

2. Ikrafttræden

 

Denne BL træder i kraft den 1. september 2006.

 

Statens Luftfartsvæsen, den 3. august 2006

Kurt Lykstoft Larsen

/Per Veingberg