Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om en Cityring

 

I medfør af § 18 i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring fastsættes, at loven træder i kraft den 10. juni 2007.

Transport- og Energiministeriet, den 7. juni 2007

Flemming Hansen

/Lasse Winterberg