Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning
(Havvindmølleudbud, nettilslutning m.v.)

 

I medfør af § 4, stk. 1, i lov nr. 549 af 6. juni 2007 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning fastsættes, at lovens §§ 1 og 2 og § 3, nr. 1, træder i kraft den 22. juni 2007, og at lovens § 3, nr. 2, træder i kraft den 1. juli 2007.

Transport- og Energiministeriet, den 19. juni 2007

Flemming Hansen

/Ib Larsen