Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af den europæiske konvention af 20. maj 1980 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed

 

    I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 103 af 17. oktober 1991 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 96 af 12. september 1996, Lovtidende C, meddeles det, at følgende lande med virkning fra de anførte datoer har ratificeret eller tiltrådt den europæiske konvention af 20. maj 1980 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed:

Island

    1. november 1996

Liechtenstein

    1. august 1997

    Der er fremsat erklæringer og taget forbehold som følger:

    

Island modsætter sig i henhold til art. 6, stk. 3 henvendelser på fransk sprog. I henhold til art. 17, stk. 1, tager Island forbehold for, at man i de tilfælde, der er nævnt i art. 8 og 9, kan nægte anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed af de grunde, der er nævnt i art. 10.

    

Liechtenstein modsætter sig anvendelsen af art. 6, stk. 1, b. I henhold til art. 17, stk. 1, tager Liechtenstein forbehold for, at man i de tilfælde, der er nævnt i art. 8 og 9, vil nægte anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed af de grunde, der er nævnt i art. 10, stk. 1, a, b og d.

    Central myndighed er Government of the Principality of Liechtenstein.

    

Storbritannien har meddelt, at konventionen udstrækkes til at omfatte Falklandsøerne fra 18. november 1996.

Udenrigsministeriet, den 13. august 1998

F.M.
Friis A. Petersen