Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af Pariserkonventionen af 20. marts 1883 om beskyttelse af industriel ejendomsret som revideret senest i Stockholm den 14. juli 1967

 

I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 13. oktober 1970 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 143 af 4. december 1997, Lovtidende C, meddeles det, at yderligere følgende lande med virkning fra de anførte datoer har ratificeret eller tiltrådt Pariserkonventionen af 20. marts 1883 om beskyttelse af industriel ejendomsret som revideret senest i Stockholm den 14. juli 1967:

Bahrain 29. oktober 1997

Botswana 15. april 1998

Sao Tome og Principe 12. maj 1998

Guatemala 18. august 1998

Udenrigsministeriet, den 12. november 1998

Friis A. Petersen