Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af aftale af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer

 

Efter indhentelse af Folketingets samtykke den 5. december 2000 har Danmark, ved notifikation af Den Europæiske Unions Rådssekretariat, den 14. december 2000 ratificeret den i Luxembourg den 21. juni 1999 undertegnede aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer.

Aftalen er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 114 af 30. april 2002.

Aftalen trådte i kraft for Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater (Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland, Storbritannien og Østrig) samt for Schweiz den 1. juni 2002.

Aftalen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Udenrigsministeriet, den 30. januar 2003

Per Stig Møller