Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Danmarks tilbagetrækning af territorial erklæring vedrørende anvendelse på Færøerne og i Grønland af den valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

 

Danmark ratificerede den 27. august 2002 den valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter. I forbindelse med ratifikationen afgav Danmark erklæring om, at den valgfri protokol indtil videre ikke ville finde anvendelse på Færøerne og i Grønland.

Med virkning fra den 23. januar 2004 har Danmark trukket den territoriale erklæring vedrørende anvendelse på Færøerne og i Grønland tilbage.

Den valgfri protokol er bekendtgjort som nr. 30 af 28. november 2002, Lovtidende C.

 

Udenrigsministeriet, den 29. april 2004

Per Stig Møller