Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om den eksklusive økonomiske zone ved Grønland

 

I medfør af § 2, stk. 2 i lov nr. 411 af 22. maj 1996 om eksklusive økonomiske zoner, som ved anordning nr. 1005 af 15. oktober 2004 er sat i kraft for Grønland, fastsættes:

§ 1. Den eksklusive økonomiske zone ved Grønland omfatter havområder uden for og stødende op til søterritoriet indtil en afstand af 200 sømil fra de til enhver tid gældende basislinier. For så vidt angår basisliniernes forløb henvises til anordning nr. 1004 af 15. oktober 2004 om ændring af anordning om afgrænsning af søterritoriet ved Grønland.

Stk. 2. Afgrænsningen af den eksklusive økonomiske zone ved Grønland i forhold til fremmede stater sker som anført i §§ 2 - 4. Grænselinierne er gengivet på vedlagte kortskitser.

§ 2. Afgrænsningen af den eksklusive økonomiske zone i forhold til Canada indtil 75o nordlig bredde forløber, hvor dette lands kyster ligger over for Grønlands i en afstand af mindre end 400 sømil, efter en række geodætiske linier mellem følgende punkter:

Punkt
nr.

Position (grader, minutter)

1

61o 00 '.0 N 57o 13 '.1 W

2

62o 00 '.5 N 57o 21 '.1 W

3

62o 02 '.3 N 57o 21 '.8 W

4

62o 03 '.5 N 57o 22 '.2 W

5

62o 11'.5 N 57o 25'.4 W

6

62o 47'.2 N 57o 41'.0 W

7

63o 22'.8 N 57o 57'.4 W

8

63o 28'.6 N 57o 59'.7 W

9

63o 35'.0 N 58o 02'.0 W

10

63o 37'.2 N 58o 01'.2 W

11

63o 44'.1 N 57o 58'.8 W

12

63o 50'.1 N 57o 57'.2 W

13

63o 52'.6 N 57o 56'.6 W

14

63o 57'.4 N 57o 53'.5 W

15

64o 04'.3 N 57o 49'.1 W

16

64o 12'.2 N 57o 48'.2 W

17

65o 06'.0 N 57o 44'.1 W

18

65o 08'.9 N 57o 43'.9 W

19

65o 11'.6 N 57o 44'.4 W

20

65o 14'.5 N 57o 45'.1 W

21

65o 18'.1 N 57o 45'.8 W

22

65o 23'.3 N 57o 44'.9 W

23

65o 34'.8 N 57o 42'.3 W

24

65o 37'.7 N 57o 41'.9 W

25

65o 50'.9 N 57o 40'.7 W

26

65o 51'.7 N 57o 40'.6 W

27

65o 57'.6 N 57o 40'.1 W

28

66o 03'.5 N 57o 39'.6 W

29

66o 12'.9 N 57o 38'.2 W

30

66o 18'.8 N 57o 37'.8 W

31

66o 24'.6 N 57o 37'.8 W

32

66o 30'.3 N 57o 38'.3 W

33

66o 36'.1 N 57o 39'.2 W

34

66o 37'.9 N 57o 39'.6 W

35

66o 41'.8 N 57o 40'.6 W

36

66o 49'.5 N 57o 43'.0 W

37

67o 21'.6 N 57o 52'.7 W

38

67o 27'.3 N 57o 54'.9 W

39

67o 28'.3 N 57o 55'.3 W

40

67o 29'.1 N 57o 56'.1 W

41

67o 30'.7 N 57o 57'.8 W

42

67o 35'.3 N 58o 02'.2 W

43

67o 39'.7 N 58o 06'.2 W

44

67o 44'.2 N 58o 09'.9 W

45

67o 56'.9 N 58o 19'.8 W

46

68o 01'.8 N 58o 23'.3 W

47

68o 04'.3 N 58o 25'.0 W

48

68o 06'.8 N 58o 26'.7 W

49

68o 07'.5 N 58o 27'.2 W

50

68o 16'.1 N 58o 34'.1 W

51

68o 21'.7 N 58o 39'.0 W

52

68o 25'.3 N 58o 42'.4 W

53

68o 32'.9 N 59o 01'.8 W

54

68o 34'.0 N 59o 04'.6 W

55

68o 37'.9 N 59o 14'.3 W

56

68o 38'.0 N 59o 14'.6 W

57

68o 56'.8 N 60o 02'.4 W

58

69o 00'.8 N 60o 09'.0 W

59

69o 06'.8 N 60o 18'.5 W

60

69o 10'.3 N 60o 23'.8 W

61

69o 12'.8 N 60o 27'.5 W

62

69o 29'.4 N 60o 51'.6 W

63

69o 49'.8 N 60o 58'.2 W

64

69o 55'.3 N 60o 59'.6 W

65

69o 55'.8 N 61o 00'.0 W

66

70o 01'.6 N 61o 04'.2 W

67

70o 07'.5 N 61o 08'.1 W

68

70o 08'.8 N 61o 08'.8 W

69

70o 13'.4 N 61o 10'.6 W

70

70o 33'.1 N 61o 17'.4 W

71

70o 35'.6 N 61o 20'.6 W

72

70o 48'.2 N 61o 37'.9 W

73

70o 51'.8 N 61o 42'.7 W

74

71o 12'.1 N 62o 09'.1 W

75

71o 18'.9 N 62o 17'.5 W

76

71o 25'.9 N 62o 25'.5 W

77

71o 29'.4 N 62o 29'.3 W

78

71o 31'.8 N 62o 32'.0 W

79

71o 32'.9 N 62o 33'.5 W

80

71o 44'.7 N 62o 49'.6 W

81

71o 47'.3 N 62o 53'.1 W

82

71o 52'.9 N 63o 03'.9 W

83

72o 01'.7 N 63o 21'.1 W

84

72o 06'.4 N 63o 30'.9 W

85

72o 11'.0 N 63o 41'.0 W

86

72o 24'.8 N 64o 13'.2 W

87

72o 30'.5 N 62o 26'.1 W

88

72o 36'.3 N 64o 38'.8 W

89

72o 43'.7 N 64o 54'.3 W

90

72o 45'.7 N 64o 58'.4 W

91

72o 47'.7 N 65o 00'.9 W

92

72o 50'.8 N 65o 07'.6 W

93

73o 18'.5 N 66o 08'.3 W

94

73o 25'.9 N 66o 25'.3 W

95

73o 31'.1 N 67o 15'.1 W

96

73o 36'.5 N 68o 05'.5 W

97

73o 37'.9 N 68o 12'.3 W

98

73o 41'.7 N 68o 29'.4 W

99

73o 46'.1 N 68o 48'.5 W

100

73o 46'.7 N 68o 51'.1 W

101

73o 52'.3 N 69o 11'.3 W

102

73o 57'.6 N 69o 31'.5 W

103

74o 02'.2 N 69o 50'.3 W

104

74o 02'.6 N 69o 52'.0 W

105

74o 06'.1 N 70o 06'.6 W

106

74o 07'.5 N 70o 12'.5 W

107

74o 10'.0 N 70o 23'.1 W

108

74o 12'.5 N 70o 33'.7 W

109

74o 24'.0 N 71o 25'.7 W

110

74o 28'.6 N 71o 45'.8 W

111

74o 44'.2 N 72o 53'.0 W

112

74o 50'.6 N 73o 02 '.8 W

113

75o 00'.0 N 73o 16 '.3 W

Stk. 2. I Nares Stræde nord for 75o nordlig bredde forløber afgrænsningen af den eksklusive økonomiske zone, hvor Canadas kyster ligger over for Grønlands i en afstand af mindre end 400 sømil, i mangel af særlig aftale herom, efter to rækker geodætiske linier mellem følgende punkter:

Række A

Punkt nr.

Position
(grader, minutter)

 

113

75o 00'.0 N 73o 16'.3 W

 

114

76o 41'.4 N 75o 00'.0 W

 

115

77o 30'.0 N 74o 46'.0 W

 

116

78o 25'.0 N 73o 46'.0 W

 

117

78o 48'.5 N 73o 00'.0 W

 

118

79o 39'.0 N 69o 20'.0 W

 

119

80o 00'.0 N 69o 00'.0 W

 

120

80o 25'.0 N 68o 20'.0 W

 

121

80o 45'.0 N 67o 07'.0 W

 

122

80o 49 '.2 N 66o 29 '.0 W

Række B

123

80o 49 '.8 N 66o 26 '.3 W

 

124

80o 50'.5 N 66o 16'.0 W

 

125

81o 18'.2 N 64o 11'.0 W

 

126

81o 52'.0 N 62o 10'.0 W

 

127

82o 13'.0 N 60o 00'.0 W

Afgrænsningen af den eksklusive økonomiske zone i Lincoln Hav forløber, hvor Grønlands og Canadas kyster ligger over for hinanden i en afstand af mindre end 400 sømil, i mangel af særlig aftale herom, efter den linie, der fra punkt 127 overalt ligger lige langt fra de nærmeste punkter på basislinierne ved de pågældende kyster (midtlinien).

§ 3. Afgrænsningen af den eksklusive økonomiske zone i forhold til Island forløber, hvor dette lands kyster ligger over for Grønlands i en afstand af mindre end 400 sømil, efter en grænselinie, der er rette geodætiske linier mellem følgende punkter:

Punkt nr.

Position (grader, minutter)

A

69o 35'.0 N 13o 16'.0 W

B

69o 21'.4 N 13o 33'.6 W

C

69o 05'.1 N 15o 21'.3 W

D

69o 03'.0 N 15o 45'.1 W

E

68o 45'.8 N 17o 20'.2 W

F

68o 24'.5 N 20o 00'.0 W

G

68o 08'.2 N 21o 45'.0 W

H

67o 49'.5 N 23o 21'.6 W

I

67o 37'.8 N 24o 26'.5 W

J

67o 22'.9 N 25o 36'.0 W

K

67o 03'.9 N 26o 33'.4 W

L

66o 57'.3 N 26o 59'.7 W

M

66o 38'.4 N 27o 45'.9 W

N

66o 12'.7 N 28o 58'.7 W

O

65o 13'.0 N 29o 51'.4 W

P

63o 55'.4 N 30o 34'.9 W

Q

63o 18'.8 N 30o 51'.8 W

De ovenfor nævnte punkter er defineret i henhold til World Geodetic System 1984 (WGS84).

§ 4. Afgrænsningen af den eksklusive økonomiske zone i forhold til Norge forløber, hvor øgruppen Svalbard ligger over for Grønland i en afstand af mindre end 400 sømil, i mangel af særlig aftale herom, efter den linie, der overalt ligger lige langt fra de nærmeste punkter på basislinierne ved de pågældende kyster (midtlinien).

Stk. 2. I området mellem Grønland og Jan Mayen fastsættes grænselinien som rette geodætiske linier mellem følgende punkter i den rækkefølge, som er angivet nedenfor:

Punkt nr.

Position
(grader, minutter, sekunder)

1

74o 21'46.9 ² N 05o 00'27.7 ² W

2

72o 49'22.2 ² N 11o 28'28.7 ² W

3

71o 52'50.8 ² N 12o 46'01.3 ² W

4

69o 54'34.4 ² N 13o 37'46.4 ² W

5

69o 35'00.0 ² N 13o 16'00.0 ² W

De ovenfor nævnte punkter er defineret i henhold til World Geodetic System 1984 (WGS84).

§ 5. Den eksklusive økonomiske zones ydre grænse indtegnes af Kort & Matrikelstyrelsen på offentligt tilgængelige søkort.

§ 6. En liste over de i denne bekendtgørelse anførte koordinater samt de i § 5 omhandlede søkort skal deponeres hos De Forenede Nationers Generalsekretær.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2004.

Stk. 2. Den 1. november 2004 ophæves bekendtgørelse nr. 629 af 22. december 1976 og nr. 176 af 14. maj 1980 om fiskeriterritoriet ved Grønland med senere ændringer.

Udenrigsministeriet, den 20. oktober 2004

Per Stig MøllerBilag 1

AS671_1.JPG Size: (638 X 905)