Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
om
Danmarks tilbagetrækning af territorial erklæring
vedrørende anvendelse i Grønland af Rom-statutten for
Den Internationale Straffedomstol
af 17. juli 1998

 

I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 25 af 18. juli 2002, Lovtidende C, meddeles det, at den territoriale erklæring, der blev afgivet vedrørende Grønland i forbindelse med Danmarks ratifikation af Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol af 17. juli 1998, er tilbagekaldt fra 1. oktober 2004.

Udenrigsministeriet, den 28. april 2005

Per Stig Møller