Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om overenskomst af 29. marts 2005
med Polen om forudbetaling af gæld

 

Den 29. marts 2005 undertegnedes i København en overenskomst mellem Danmark og Polen om tilbagebetaling af den resterende del af Polens statsgaranterede gæld til Danmark som indeholdt i overenskomsten af 12. december 1991 mellem Danmark og Polen om konsolidering af gæld og gældseftergivelse.

Nærværende overenskomst er i overensstemmelse med de blandt kreditorlandene vedtagne retningslinjer for Polens forudbetaling af gæld i henhold til brev af 18. februar 2005 fra formanden for Parisklubben til den polske regering.

Ifølge overenskomsten tilbagebetaler Polen inden den 4. april 2005 – efter at have betalt alle fordringer inkl. renter, der forfaldt frem til den 31. marts 2005 – i alt CHF 131.502.571,30 til den danske stat.

Beløbet modsvarer den udestående saldo pr. 1. april 2005 under overenskomsten af 12. december 1991 nedskrevet med 12,0541 % i overensstemmelse med de ovenfor vedtagne retningslinjer.

Ved modtagelsen af beløbet er alle forpligtelser under den bilaterale overenskomst af 12. december 1991, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 10 af 6. februar 1992, Lovtidende C, indfriet, og denne overenskomst er derefter ikke længere i kraft.

 

Udenrigsministeriet, den 16. juni 2005

Per Stig Møller