Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udvidelse til Færøerne og Grønland
af nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island,
Norge og Sverige om social sikring

 

_____________

Den nordiske konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 40 af 10. december 2004, Lovtidende C, er udvidet til at omfatte Færøerne og Grønland med virkning fra:

Færøerne: 1. juli 2005;

Grønland: 28. maj 2005.

De for Danmark særlige bestemmelser som forudset i artikel 4, jf. bilaget til konventionen, finder tillige anvendelse på Færøerne og i Grønland.

Udenrigsministeriet, den 27. oktober 2005

Per Stig Møller