Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Danmarks tilbagetrækning af territorial
erklæring vedrørende anvendelse på Færøerne af
Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol
af 17. juli 1998

 

I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 25 af 18. juli 2002, Lovtidende C, meddeles det, at den territoriale erklæring, der blev afgivet vedrørende Færøerne i forbindelse med Danmarks ratifikation af Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol af 17. juli 1998, er tilbagekaldt fra 1. oktober 2006.

Udenrigsministeriet, den 7. december 2006

Per Stig Møller