Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Danmarks tilbagetrækning af territorial erklæring vedrørende anvendelse på Færøerne af konvention af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner

 

I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 125 af 4. december 1997, Lovtidende C, meddeles det, at den territoriale erklæring, der blev afgivet vedrørende Færøerne i forbindelse med Danmarks ratifikation af konventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner, er tilbagekaldt fra 15. december 2006.

Udenrigsministeriet, den 1. februar 2007

Per Stig Møller