Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af fartskriverkort

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 687 af 29. juni 2005 om udstedelse af fartskriverkort foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 1, affattes således:

»Ansøgning om førerkort skal vedlægges et fotografi. Fotografiet skal opfylde følgende krav:

1) Fotografiet skal være af god kvalitet, holdbart, egnet til indscanning og uden stempler, huller eller andre beskadigelser.

2) Fotografiet skal være et vellignende portrætbillede i størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler 30- 36 mm i højden.

3) Fotografiet skal tages lige forfra og vise ansøgerens ansigt uden hovedbeklædning og det øverste af skuldrene.

4) Ansigtet skal være jævnt belyst.

5) Begge øjne skal være helt synlige, og blikket skal være rettet mod kameraet.

6) Munden skal være lukket.

7) Briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser.

8) Baggrunden skal være lys og uden skygger eller andre motiver.«

2. I § 7, stk. 2, indsættes som 2. punktum:

»Politiet kan i øvrigt tillade, at kravene i stk. 1, nr. 1-8, fraviges, når ganske særlige grunde taler herfor.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2006.

Justitsministeriet, den 4. juli 2006

Lene Espersen

/Michael Højer