Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Meddelelse nr. 6/2003 om VEU-godtgørelse

  (overgangsordning i 2004 og 2005 for videregående teknikere)

 

Vedrørende: Bekendtgørelse nr. 1377 af 20. december 2000 om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse .

 

Emne: Overgangsordning for videregående teknikere i 2004 og 2005

 

I lov nr. 447 af 10. juni   2003 om lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og forskellige andre love er det bestemt i § 7, stk. 2, at videregående teknikere, herunder laboranter, kan i 2004 og 2005 opnå godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser, der er udviklet til denne målgruppe.

I denne anledning har ministeriet udarbejdet vedlagte oversigt over arbejdsmarkedsuddannelser, der er udviklet til videregående teknikere og laboranter.

Det er vigtigt, at arbejdsløshedskasserne og arbejdsformidlingen ikke udbetaler VEU-godtgørelse til videregående teknikere og laboranter, som deltager på uddannelser, der ikke er udviklet til dem.

For eksempel kan en videregående tekniker godt deltage i en gaffeltruck-uddannelse, men der vil ikke være godtgørelse under deltagelsen, idet uddannelsen ikke er udviklet til videregående teknikere m.fl.

For eksempel kan en byggetekniker godt deltage i Biokemi-introduktion, kode 43208, men uden VEU-godtgørelse, idet uddannelsen ikke er udviklet til byggeteknikeren.

På Biokemi – introduktion kan alene - med VEU-godtgørelse – deltage følgende videregående teknikere:

kemotekniker,

laboratorietekniker,

procesteknolog,

miljøtekniker,

laboranter,

levnedsmiddeltekniker og

mejeritekniker.

Endvidere vil deltagere med et uddannelsesniveau, der ikke overstiger erhvervsuddannelserne, kunne deltage på Biokemi-introduktion, når de opfylder eventuelle foreskrevne adgangskrav fastsat i uddannelsesmålet. Disse deltagere vil kunne modtage VEU-godtgørelse efter de gældende regler, idet deres uddannelsesniveau ikke overstiger erhvervsuddannelsernes.

Ministeriet vil snarest udsende en suppleringsoversigt med 15 nygodkendte uddannelser.

Undervisningsministeriet, den 17. december 2003

Birte Groes-Petersen


Bilag 1

Oversigt over uddannelser, der er udviklet til videregående teknikere og laboranter i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser

J. nr. 2003-2823-6

Oversigt over uddannelser, der er udviklet til videregående teknikere og laboranter

i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Uddannelsens navn

Kode

Udviklet for/benyttes af

nr.

Videregående teknikere

OGM Biokemi - introduktion

43208

7,10,11,13,21,22,23

1

byggetekniker

OGM Proteinkemi 1

43209

7,10,11,13,21,22,23

2

bygningskonstruktør

OGM Immunkemiske metoder 1

43210

7,10,11,13,21,22,23

3

elektroniktekniker

OGM Immunkemiske metoder 2

43211

7,10,11,13,21,22,23

4

installatør (el & stærk)

OGM Enzymer

43212

7,10,11,13,21,22,23

5

gas,- vand- og sanitetsmester

OGM Biokemi 2

43213

7,10,11,13,21,22,23

6

jordbrugstekniker (landbrug & gartneri)

OGM Elementær mikrobiologisk laboratorieteknik

43214

7,10,11,13,21,22,23

7

kemotekniker

OGM Patogene bakterier teori

43215

7,10,11,13,21,22,23

8

kort- og landmålingstekniker

OGM Patogene bakterier laboratorieteknik

43216

7,10,11,13,21,22,23

9

kvalitets- og måletekniker

OGM Mikrobiologiske hurtigmetoder

43217

7,10,11,13,21,22,23

10

laboratorietekniker

OGM Fermentering

43218

7,10,11,13,21,22,23

11

procesteknolog (levnedsmiddel & mejeri)

OGM Skimmelsvampe, dyrkning og identifikation

43219

7,10,11,13,21,22,23

12

maskintekniker

OGM Hygiejnekontrol

43220

7,10,11,13,21,22,23

13

miljøtekniker

OGM Mikroskopet som redskab

43221

7,10,11,13,21,22,23

14

modeltekniker

OGM Elementær mikrobiologi - teori

43222

7,10,11,13,21,22,23

15

plasttekniker

OGM Forsøgsdyr

43223

7,10,11,13,21,22,23

16

produktudvikler

OGM Basal lægemiddellære

43224

7,10,11,13,21,22,23

17

tekstil- og beklædningstekniker

OGM Anatomi og fysiologi

43225

7,10,11,13,21,22,23

18

tilsynstekniker

OGM Plantebioteknologi

43226

7,10,11,13,21,22,23

19

trætekniker

OGM Dyrkning af animalske cellekulturer

43227

7,10,11,13,21,22,23

20

VVS-tekniker

OGM Genteknologi, introduktion

43228

7,10,11,13,21,22,23

21

laboranter

OGM DNA probnings-og hybridiseringsteknikker

43229

7,10,11,13,21,22,23

22

Levnedsmiddeltekniker

OGM PCR-teknikker

43230

7,10,11,13,21,22,23

23

Mejeritekniker

OGM PCR-teknikker 2

43231

7,10,11,13,21,22,23

24

Produktionsteknolog

OGM DNA Sekventering

43232

7,10,11,13,21,22,23

25

IT- og elektronikteknolog

OGM Genetisk analyse

43233

7,10,11,13,21,22,23

26

Stærkstrømstekniker

OGM Bioteknologi

43234

7,10,11,13,21,22,23

 

 

OGM Automatiseret DNA Sekventering

43235

7,10,11,13,21,22,23

 

 

OGM RNA og RNA-teknikker

43236

7,10,11,13,21,22,23

 

 

OGM Genekspression

43237

7,10,11,13,21,22,23

 

 

OGM Uorganisk kemi for laboranter

43238

7,10,11,13,21,22,23

 

 

 

Undervisningsministeriet

J. nr. 2003-2823-6

 

Oversigt over uddannelser, der er udviklet til videregående teknikere og laboranter

i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Uddannelsens navn

Kode

Udviklet for/benyttes af

nr.

Videregående teknikere

OGM Kemiske beregninger for laboranter

43239

7,10,11,13,21,22,23

1

byggetekniker

OGM Organisk kemi

43240

7,10,11,13,21,22,23

2

bygningskonstruktør

OGM Reologi

43241

7,10,11,13,21,22,23

3

elektroniktekniker

OGM HPLC operatør

43242

7,10,11,13,21,22,23

4

installatør (el & stærk)

OGM HPLC metodeudvikling/optimering

43243

7,10,11,13,21,22,23

5

gas,- vand- og sanitetsmester

OGM HPLC Chiral chromatografi

43244

7,10,11,13,21,22,23

6

jordbrugstekniker (landbrug & gartneri)

OGM Gaschromatografi, introduktion

43245

7,10,11,13,21,22,23

7

kemotekniker

OGM Kapillar gaschromatografi

43246

7,10,11,13,21,22,23

8

kort- og landmålingstekniker

OGM Atomabsorptions-spektrofotometri (AAS)

43247

7,10,11,13,21,22,23

9

kvalitets- og måletekniker

OGM Spektrofotometri (UV/VIS)

43248

7,10,11,13,21,22,23

10

laboratorietekniker

OGM Nærinfrarød spektrofotometri (NIR)

43249

7,10,11,13,21,22,23

11

procesteknolog (levnedsmiddel & mejeri)

OGM Introduktion til massespektrometri

43250

7,10,11,13,21,22,23

12

maskintekniker

OGM Elektrokemi

43251

7,10,11,13,21,22,23

13

miljøtekniker

OGM Kvalitetssikring i byggebranchen

43252

1, 2

14

modeltekniker

OGM Matrikulær sagsbehandling

43253

1, 2, 8

15

plasttekniker

OGM Ventilation 1

43254

1, 2

16

produktudvikler

OGM Bygningers energi- og varmebehov

43255

1, 2

17

tekstil- og beklædningstekniker

OGM Byggesag fra licitation til aflevering

43256

1, 2

18

tilsynstekniker

OGM Konstruktionsnormer og råhus

43257

1, 2

19

trætekniker

OGM Byggepladsstyring

43258

1, 2

20

VVS-tekniker

OGM Tilbudsgivning ved bygge- og anlægsvirksomhed

43259

1, 2

21

laboranter

OGM Skødeskrivning og panteforhold

43260

1, 2

22

Levnedsmiddeltekniker

OGM GIS 1

43261

1, 2, 8

23

Mejeritekniker

OGM GIS 2

43262

1, 2, 8

24

Produktionsteknolog

OGM Digitale kort 1

43264

1, 2, 8

25

IT- og elektronikteknolog

OGM Drift og vedligehold af bygninger

43265

1, 2

26

Stærkstrømstekniker

OGM Desktop Kartografi

43266

1, 2, 8

 

 

OGM Planlove og naturbeskyttelsesloven

43267

1, 2

 

 

OGM Forsyningsledninge reg. af ledninger i jord

43268

1, 2

 

 

OGM Vejanlæg

43269

1, 2

 

 

OGM Kloakering i tyndt bebyggede områder

43270

1, 2

 

 


Undervisningsministeriet

J. nr. 2003-2823-6

 

Oversigt over uddannelser, der er udviklet til videregående teknikere og laboranter

i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Uddannelsens navn

Kode  

Udviklet for/benyttes af

nr.

Videregående teknikere

OGM Træ og byggeri

43271

1, 2

1

byggetekniker

OGM Projektledelse

43272

1, 2

2

bygningskonstruktør

OGM Projektledelse af erhvervsbyggeri

43273

1, 2

3

elektroniktekniker

OGM CAD i byggebranchen 2D

43275

1, 2

4

installatør (el & stærk)

OGM CAD i byggebranchen 3D

43276

1, 2

5

gas,- vand- og sanitetsmester

OGM Elektronik i laboratoriet

43277

7,10,11,13,21,22,23

6

jordbrugstekniker (landbrug & gartneri)

OGM Datafangst med A/D kort

43278

7,10,11,13,21,22,23

7

kemotekniker

OGM Datafangst med dataloggere

43279

7,10,11,13,21,22,23

8

kort- og landmålingstekniker

OGM Analyseudstyr på renseanlæg

43280

7,10,11,13,21,22,23

9

kvalitets- og måletekniker

OGM Integrationsteknik

43281

7,10,11,13,21,22,23

10

laboratorietekniker

OGM HPLC prøvebehandling

43282

7,10,11,13,21,22,23

11

procesteknolog (levnedsmiddel & mejeri)

OGM Elektroforese -grundbegreber

43283

7,10,11,13,21,22,23

12

maskintekniker

OGM Kvalitetsstyring i laboratorier 1

43284

7,10,11,13,21,22,23

13

miljøtekniker

OGM Kvalitetsstyring i laboratorier 2

43285

7,10,11,13,21,22,23

14

modeltekniker

OGM Kvalific. af udstyr, valider. af analysemet.

43286

7,10,11,13,21,22,23

15

plasttekniker

OGM Statistisk resultatvurdering

43287

7,10,11,13,21,22,23

16

produktudvikler

OGM Videregående anvendt statistik

43288

7,10,11,13,21,22,23

17

tekstil- og beklædningstekniker

OGM GMP på laboratorier - basis

43289

7,10,11,13,21,22,23

18

tilsynstekniker

OGM Grundlæggende GLP

43290

7,10,11,13,21,22,23

19

trætekniker

OGM Risikovurdering i laboratoriet

43291

7,10,11,13,21,22,23

20

VVS-tekniker

OGM Miljøfremmede stoffer

43292

7,10,11,13,21,22,23

21

laboranter

OGM Laboratoriesikkerhed via internettet

43293

7,10,11,13,21,22,23

22

Levnedsmiddeltekniker

OGM Mikroorganismer i spildevand

43294

7,10,11,13,21,22,23

23

Mejeritekniker

OGM Processer på renseanlæg 1

43295

7,10,11,13,21,22,23

24

Produktionsteknolog

OGM Processer på renseanlæg 2

43296

7,10,11,13,21,22,23

25

IT- og elektronikteknolog

OGM Kemiske analyser på renseanlæg

43297

7,10,11,13,21,22,23

26

Stærkstrømstekniker

OGM Fældning og ekstern dosering

43298

7,10,11,13,21,22,23

 

 

OGM Hæmning og påvirkning ved spildevandsrensning

43299

7,10,11,13,21,22,23

 

 

OGM Spildevandsanalyse

43300

7,10,11,13,21,22,23

 

 


Undervisningsministeriet

J. nr. 2003-2823-6

Oversigt over uddannelser, der er udviklet til videregående teknikere og laboranter

i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Uddannelsens navn

Kode

Udviklet for/benyttes af

nr.

Videregående teknikere

OGM Laboranten som koordinator

43301

7,10,11,13,21,22,23

1

byggetekniker

OGM Produktudvikling

43302

7,10,11,13,21,22,23

2

bygningskonstruktør

OGM Sensoriske analyser

43303

7,10,11,13,21,22,23

3

elektroniktekniker

OGM Fødevarelovgivning

43304

7,10,11,13,21,22,23

4

installatør (el & stærk)

OGM Produktteknologi

43305

7,10,11,13,21,22,23

5

gas,- vand- og sanitetsmester

OGM Opstilling af usikkerhedsbudgetter

43306

7,10,11,13,21,22,23

6

jordbrugstekniker (landbrug & gartneri)

OGM Procesoptimering

43307

7,10,11,13,21,22,23

7

kemotekniker

OGM Materialelære

43308

7,10,11,13,21,22,23

8

kort- og landmålingstekniker

OGM Hygiejnisk konstruktion

43309

7,10,11,13,21,22,23

9

kvalitets- og måletekniker

OGM Fermenterede fødevarer

43310

7,10,11,13,21,22,23

10

laboratorietekniker

OGM Fødevarekemi

43311

7,10,11,13,21,22,23

11

procesteknolog (levnedsmiddel & mejeri)

OGM Hjælpestofteknologi

43312

7,10,11,13,21,22,23

12

maskintekniker

OGM Seriel datakommunikation

43313

7,10,11,13,21,22,23

13

miljøtekniker

OGM Måling på forsøgsanlæg

43314

7,10,11,13,21,22,23

14

modeltekniker

OGM Enhedsoperationer på forsøgsanlæg 1

43315

7,10,11,13,21,22,23

15

plasttekniker

OGM Regulering på forsøgsanlæg 1

43316

7,10,11,13,21,22,23

16

produktudvikler

OGM Styring på forsøgsanlæg 1

43317

7,10,11,13,21,22,23

17

tekstil- og beklædningstekniker

OGM Enhedsoperationer på forsøgsanlæg 3

43318

7,10,11,13,21,22,23

18

tilsynstekniker

OGM Styring på forsøgsanlæg 2

43320

7,10,11,13,21,22,23

19

trætekniker

OGM Regulering på forsøgsanlæg 2

43321

7,10,11,13,21,22,23

20

VVS-tekniker

OGM Byggejura

43322

1, 2

21

laboranter

OGM Bygningsreglementet

43323

1, 2

22

Levnedsmiddeltekniker

OGM Småhusreglement - 98

43324

1, 2

23

Mejeritekniker

OGM GPS - Global Position System

43325

1, 2

24

Produktionsteknolog

OGM Måleusikkerhed

43326

9,10,12,21,24

25

IT- og elektronikteknolog

OGM Netværkssystemer: Operativsystemer

43327

3,4,25

26

Stærkstrømstekniker

OGM Netværkssystemer: Protokoller

43328

3,4,25

26

Stærkstrømstekniker

OGM Netværkssystemer: Enh. og komponenter

43329

3,4,25

 

 

OGM Netværkssystemer: Serverapplikationer

43330

3,4,25

 

 

OGM Telekommunikation: Højhastighed

43331

3,4,25

 

 

OGM Telekommunikation: Protokoller

43332

3,4,25

 

 

OGM Telekommunikation:Enhed.og komponent

43333

3,4,25

 

 


Undervisningsministeriet

J. nr. 2003-2823-6

Oversigt over uddannelser, der er udviklet til videregående teknikere og laboranter

  i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Uddannelsens navn

Kode

Udviklet for/benyttes af

nr.

Videregående teknikere

OGM Telekommunikation: IP-telefoni

43334

3,4,25

1

byggetekniker

OGM Teknisk varekundskab

43335

14,16,17

2

bygningskonstruktør

OGM Tekniske internat. kravsspecifikationer

43336

14,16,17

3

elektroniktekniker

OGM Tekn.formgivn.& varekundsk.f. miljøv.tekst

43337

14,16,17

4

installatør (el & stærk)

OGM Funktionelle tekstiler og prod.finesser

43338

14,16,17

5

gas,- vand- og sanitetsmester

OGM Produktets materialeanvend. og kvalitet

43339

14,16,17

6

jordbrugstekniker (landbrug & gartneri)

OGM Virksomheden og miljølovgivningen

43340

7,10,11,13,21,22,23,24

7

kemotekniker

OGM Kvalitetsstyring i det biologiske laboratorium

43347

7,10,11,13,21,22,23

8

kort- og landmålingstekniker

OGM Apparatteknik

43348

7,10,11,13,21,22,23

9

kvalitets- og måletekniker

OGM PC-værkstedet

43349

7,10,11,13,21,22,23

10

laboratorietekniker

OGM Miljøstyring

43351

7,10,11,13,21,22,23

11

procesteknolog (levnedsmiddel & mejeri)

OGM Konstr.- og beregn.teknik ved plastformværktøj

43354

9,12,15,24

12

maskintekniker

OGM Udv. og opbygn. af konstruk. til plastværktøj

43355

9,12,15,24

13

miljøtekniker

OGM Konstruktion af komp. til plastformværktøjer

43356

9,12,15,24

14

modeltekniker

OGM Engelsk: Skriftlig og mundtlig kommunikation

43357

alle 1-25

15

plasttekniker

OGM Konstruktionsteknik

43358

12, 24

16

produktudvikler

OGM Måleteknik

43359

1, 12, 24

17

tekstil- og beklædningstekniker

OGM Geometrisk tolerance

43360

1, 12, 24

18

tilsynstekniker

OGM Prod.flow og -processer i fremst. indust

43361

12, 24

19

trætekniker

OGM Introduktion til teknisk kvalitetsvejleder

43369

12, 24

20

VVS-tekniker

OGM Teknisk kvalitetsvejleder

43370

12, 24

21

laboranter

OGM Maskinteknisk beregning på EDB

43371

12,15,19,24

22

Levnedsmiddeltekniker

OGM Nyere planlægningsværktøjer i industrien

43372

7,11,12,15,19,24

23

Mejeritekniker

OGM Maskindirektiv efter EU-norm

43373

12, 24

24

Produktionsteknolog

OGM Materialeforståelse

43374

12,15,19,24

25

IT- og elektronikteknolog

 

 

 

26

Stærkstrømstekniker