Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 849 af 11. august 2004 om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser foretages følgende ændringer:

1. § 46, stk. 3 - 4, ophæves.

2. § 47, stk. 2 og 3, ophæves.

3. § 48 affattes således:

»§ 48. I øvrigt gælder bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.«

4. § 50 ophæves.

5. § 51 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2005.

Undervisningsministeriet, den 19. maj 2005

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Kirsten Lippert