Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Det er Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer - herunder ikke mindst politisk aktive personer - i forhold til andre må tåle en mere nærgående og kritisk omtale af deres person og de handlinger, de foretager. Det var endvidere Nævnets opfattelse, at det anvendte ordvalg ”infiltrerer”, ”overtager”, ”indsat” og udsagnet om, at [K2] ”siden hen har brugt sin politiske energi på”, fremstod som vurderinger. På denne baggrund fandt Pressenævnet, at Information ikke havde handlet i strid med god presseskik ved at undlade at forelægge udsagnene for [K1] og [K2] inden offentliggørelsen.
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-386

 

[K1] v/[K2] og [K2] har klaget til Pressenævnet over en artikel i Information den 1. september 2006, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

Information bragte den 1. september 2006 i klummen ” Ugens bommert ” under overskriften ”Karen hopper i høet” og underoverskriften ”Tidligere venstresocialist og socialdemokratiske minister Karen Jespersen opmuntrer den ungdom, som Dansk Folkeparti ekskluderer for højreekstremisme. Hun holder høstfest med dem” følgende artikel:

”SAMHØRIGHED

Her er historien: I 1999 ekskluderede Dansk Folkeparti 19 medlemmer, der også tilhørte den yderligtgående højregruppe Dansk Forum. Om de 19 sagde Dansk Folkepartis næstformand, Peter Skaarup:

”Deres budskaber er så tæt, man kan komme på støtte til nazisme.”

En del af de 19 har siden hen brugt deres politiske energi på at infiltrere det ”pæne” nationale parti, [K1], der sad i Folketinget 1943-47. Nu er overtagelsen gennemført, og [K2], en af de førende blandt de 19 ekskluderede fra Dansk Folkeparti, er indsat som formand.

[K2] har også indyndet sig hos Dansk Folkepartis Jesper Langballe og Søren Krarup. Langballe lovpriser [K2] for hans ”store talen for at ytre sig i forskellige sammenhænge”, bl.a. på netstedet Nomos. Karup kalder [K2] ”et flinkt og god menneske.”

I rugekassen

Denne hyldest hænger sammen med, at samme [K2] i år var inviteret som taler ved sommermødet i Tidehverv, som er Langballes og Karups ideologiske rugekasse.

Alligevel vil Peter Skaarup ikke genindlemme folk som [K2].

”Vi vil ikke have ekstremistiske elementer ind i Dansk Folkeparti”, siger Skaarup, der mener, at ”Langballes og Krarups gode hjerter er løbet af med dem”.

Afvisningen er trist for [K2], for han vil gerne genoptages. Indtil videre kan han søge trøst på anden vis. Han kan udfolde sig på det af Langballe omtalte nedsted Nomos, der kalder sig selv ”et inspirationsnetværk”, og ligger på www.nomos-dk/dk. Her kan man læse lovprisning af ”selvopretholdelsesdriften og den uhæmmede egoisme” som erkendelsesgrundlag. Nomos’ trosbekendelse fortsætter:

”Denne realistiske erkendelse bør ses i modsætning til tidens moralisme, vulgærhumanistiske naivitet og til den humanisme, der som åndelig bevægelse vel næppe fortjener det navn, den smykker sig med, men nærmere må betragtes som ”sentimentalitet” og ”idioti”.”

Man kan også læse en masse højrefløjs-sniksnak, der minder om den, som Dansk Forum dyrkede – og fik Skaarup-udsmidning for.

På Nomos’ forside står den glade nyhed om, hvem der kommer og trøster de ekskluderede ved at optræde som taler ved deres høstfest i Nyborg den 23. september: Selveste Karen Jespersen, fhv. rødglødende socialdemokratisk minister og nu aktuel med en bog, hvor hun heftigt angriber tidligere meningsfæller for at være ”naivister” om islamisters sande hensigter.

Karen Jespersen har måske fundet sit blivende politiske ståsted i den dobbelte eks-klub: Klubben af eksklusive ekskluderede.”

Information bragte den 6. september 2006 under overskriften ”Skaarup holder ikke i retten” følgende læserbrev af [K2], landsformand, [K1]:

”Peter Skaarup optrapper den 31. august ekstremist-mistænkeliggørelsen af mig ved at hævde, at jeg skulle have samme tankegrundlag som Ku Klux Klan og nazisterne. Må jeg minde Skaarup om, at han i 1999 fremkom med lignende sigtelser mod mig og de andre 19, der dengang blev ekskluderet af DF; og må jeg minde om, hvordan den historie endte: Den endte den 8. februar 2001 i Københavns Byret, hvor det blev slået fast, at alle de fremdragne beskyldninger var usande. Det er dybt usympatisk, at Skaarup således fremkommer med ærekrænkende sigtelser, som han ved er usande. Ja, det er måske oven i købet kriminelt.

Skaarup pukker til stadighed på, at der på en given forenings hjemmeside var titler på bøger og henvisninger til hjemmesider, hvis indhold DF opfattede som ekstremistisk. Fint nok – men hvordan kommer Skaarup herfra og så til, at jeg skulle mene alt det, der stod i disse bøger og på disse hjemmesider, blot fordi jeg har været medlem af nævnte forening? Og når nævnte forening hverken i program, vedtægter eller officielle udtalelser erklærede at mene det, som der stod i eller på alle disse bøger eller hjemmesider? Og (især) når jeg aldrig – hverken skriftligt eller mundtligt – har udtrykt sådanne meninger? Den holder helt bogstaveligt ikke i retten – hverken i 2001 eller nu.”

Information bragte den 31. august 2006 under overskriften ”Skaarup og [K1]” følgende læserbrev fra [K2], landsformand, [K1]:

”Information bragte den 29. august en stort opsat artikel om, at ”Præsterne udfordrer DF-toppen”. Præsterne er Søren Krarup og Jesper Langballe, og ”udfordringen” består i, at de mener, at flere af de DF-medlemmer, der blev ekskluderet i 1999, ikke burde være blevet smidt ud.

Jeg var en af de ekskluderede, der dengang måtte lægge ryg til DF-toppens beskyldninger om nazitilbøjeligheder mm. Avisens konfliktpåstand er imidlertid lidt søgt. Allerede i forbindelse med biografien ”Succes”, som udkom i 2003, og som Kjærsgaard selv medvirkede ved udarbejdelsen af, kan man læse følgende (s. 263):

”I dag ser [Kjærsgaard] noget anderledes på sagen. Hun mener nok, at hun for lige lovlig dramatisk frem, og at der faktisk blandt de ekskluderede var gode folk, der ikke havde fortjent så hård en behandling.” Så hvor er uenigheden mellem Krarup og Kjærsgaard egentlig?

Mere mærkelig fremtræder Peter Skaarup derfor også i denne sag. Ikke nok med, at han ikke fortryder eksklusionerne i 1999, han hævder åbenbart stadig, at alle de dengang ekskluderede er ”ekstremistiske elementer”. Skaarup er altså ikke bare uenig med Krarup, men også med Kjærsgaard.

Endvidere ved Skaarup, at udsagnet er usandt. I 2001 fik bl.a. jeg Københavns Byrets ord for, at de beskyldninger, Skaarup, Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl var fremkommet med mod os ekskluderede, var ”ubeføjede”. Dengang slap de tre anklagede for straf, alene fordi de efter rettens bedømmelse vitterlig havde været i ”god tro”. Efter domsafsigelsen kan Skaarup dog ikke længere være i god tro. Skulle jeg derfor – på trods af de store økonomiske omkostninger – finde på på ny at lægge sag an imod ham for ærekrænkende udtalelser, vil han sandsynligvis både tabe sagen og blive idømt en straf.

Det er i øvrigt mærkeligt, at Skaarup i 2003 gladeligt deltog i et møde arrangeret af [K1]s lokalafdeling i København, hvor jeg var formand, når nu han synes, jeg er ”ekstremist”. Jeg bød både velkommen og overrakte efter foredraget Skaarup et par flasker god øl. Og han smilte oven i købet.”

Information bragte ligeledes den 31. august 2006 under overskriften ”Skaarup deltog i møde med folk han betragtede som ”tæt på nazisme”” og underoverskriften ”For tre år siden fik Peter Skaarup overrakt et par gode flasker øl som tak for sit foredrag af formanden for [K1] i København [K2]. Samme [K2] blev smidt ud af Dansk Folkeparti i 1999, fordi han var medlem af Dansk Forum, hvis budskaber dengang var, ”så tæt man kan komme på støtte til nazisme”, mente Skaarup” en artikel, hvoraf følgende blandt andet fremgår:

”DF-Ballade

Landsformanden for [K1], [K2], angriber nu Peter Skaarup for at optræde ”hyklerisk”.

Hyklerisk

Men netop betegnelsen ”ekstremistiske elementer”, forstår [K2] ikke.

”Jamen, Peter Skaarup opfører sig hyklerisk. Han vil godt holde foredrag, han tager imod øl som tak, men alligevel kalder han mig ekstremistisk. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det hænger sammen”, siger [K2].

De gode folk

Balladen om de 19 eksklusioner tilbage i 1999 kommer netop, som partitoppen i sidste uge ekskluderede ni lokalformænd, som havde budt højreekstremister velkommen i Dansk Folkeparti.

”Mit gæt er, at ledelsen i Dansk Folkeparti har betragtet os som fornuftige folk i tiden efter 1999. Derfor sagde Skaarup ja til at holde foredrag for os, og derfor kan man læse i Pia Kjærsgaard biografien ”Succes” fra 2003, at hun for lige lovlig dramatisk frem, og at der faktisk blandt os ekskluderede var gode folk. Men nu er Peter Skaarup så gået i panik efter sagen om lokalformændene”, siger [K2].

Information bragte den 29. august 2006 en artikelserie under temaet ”FOKUS Ekstremist-splid i Dansk Folkeparti” og med mindre typer ”I sidste uge ekskluderede Dansk Folkeparti ni tillidsfolk, fordi de åbnede mulighed for, at sympatisører med Dansk Front kunne blive partimedlemmer. I 1999 smed partiet 19 medlemmer af Dansk Forum ud. Nu kalder Søren Krarup og Jesper Langballe det en fejltagelse”.

I artikelserien bragte Information under overskriften ”DF’s ekstremistproblemer rykker ind i folketingsgruppen” og underoverskriften ”Med beskyldninger om ”panik” gør Jesper Langballe og Søren Krarup det sværere for Pia Kjærsgaard at ekskludere højre-ekstremister” en artikel, hvoraf blandt andet følgende fremgår:

Overtog [K1]

Anledningen til Langballes undsigelse af DF-ledelsen er følgende:

I årene siden 1999 har en stor del af de udsmidte 19 fået sat sig på de ledende poster i [K1]. Et parti, der har den forhistorie, at det i 1930’erne stiftedes i en halvfascistisk sympati med Mussolinis korporative stat, men som under den tyske besættelse af Danmark rehabiliterede sig som en af de første aktive kræfter i modstandsbevægelsen og var repræsenteret i Folketinget 1943-47. I de sidste mange år har det henligget som et tomt aktieselskab, der altså nu har fået nye ejere, bl.a. i skikkelse af [K2], der nu er formand og var blandt de førende af de 19 ekskluderede fra Dansk Folkeparti.

Information bragte den 20. august 1999 under overskriften ”Det stygge spejl” og underoverskriften ”Pia Kjærsgaard skræmmes af sit eget billede” en artikel vedrørende baggrunden for Dansk Folkepartis eksklusion af personkredsen omkring Dansk Forum. Af artiklen fremgår blandt andet følgende:

I hvert fald to begivenheder har sat ledelsen af Dansk Folkeparti kniven for struben.

Det ene var en offentlig advarsel – minsandten i denne avis – fra det pæne parti [K1], der er en udløber af frihedskampen mod nazisterne – og som også har haft besøg af Martin Kasler og hans tilhængerskare.

Den 24. juli i år skrev partiets fynsformand, Hans Møller Hansen, i et læserbrev i Information blandt andet:

”Iklædt nationale gevandter flakser et fortidsspøgelse rundt omkring den danske unionsmodstand Spøgelset kalder sig Dansk Forum [K1] måtte for et par år siden konstatere, at disse racistiske og nationalistiske kræfter søgte at vinde indflydelse Nu lader det til, at Dansk Folkeparti skal være næste offer, og infiltrationen af dette parti fra Dansk Forum-folk synes at være fremskreden. [K1] er forpligtet af sin fortid og indsats i modstandskampen, men hvordan med Dansk Folkeparti? Tolererer man her personer fra Dansk Forum, fordi man i ensidig unionsmodstand lukker øjnene for andre politiske hensigter?”

Hans Møller Hansen har efterfølgende forklaret, at læserbrevet var en opfølgning på forgæves mundtlige advarsler til Dansk Folkepartis ledelse.

Meningen med læserbrevet var klar: [K1] havde ikke tænkt sig at holde kæft med, hvem Dansk Folkeparti havde taget ombord.

Information bragte den 24.-25. juli 1999 under overskriften ”Et fortidsspøgelse” et læserbrev af Hans Møller Hansen, Amtsformand, [K1]. Af læserbrevet fremgår blandt andet følgende:

Bag palisaderne trives her [Dansk Forum] et samfundssyn på menneskeværd, som vi skal tilbage til Hitler-Tyskland for at genfinde.

[K1] måtte for år tilbage konstatere, at disse racistiske og nationalistiske kræfter forsøgte at vinde indflydelse, men heldigvis har vi endnu i [K1] folk med mod til at optrævle sådanne amatøragtige kupforsøg.

Nu lader det til, at Dansk Folkeparti skal være næste offer og infiltrationen af dette parti af Dansk Forum-folk synes at være temmelig fremskreden. [K1] er forpligtiget af sin fortid og indsats i modstandskampen, men hvordan med Dansk Folkeparti?

Til yderligere sagsfremstilling skal Hans Møller Hansens brev af 8. september 2006 til [K2] nævnes. Af brevet fremgår blandt andet følgende:

Mit læserbrev fra juli 1999 beskriver et kupforsøg [K1] var udsat for i 1996.

Et par faktuelle oplysninger:

[B] væltede mig af formandsposten ved landsrådsmødet i Århus den 19. oktober 1996. Det lykkedes med kun en enkelt stemmes flertal. For overhovedet at kunne opnå så mange stemmer, havde [B] ladet en del unge mennesker indmelde sig i [K1]. Deres opgave var alene at støtte ham. Nogle af disse unge mennesker kom fra Dansk Forum. Sammen med [B] blev der også i hovedstyrelsen indvalgt et par af disse folk fra Dansk Forum. Kuppet var således foreløbigt gennemført til [B]s fordel.

Det er dog vigtigt at fastslå følgende: Hverken [K2] eller [A] deltog i dette kupforsøg.

De folk fra Dansk Forum, der med kuppet blev aktive i [K1], forsvandt hurtigt igen. Ingen af dem er i dag aktive i [K1].

Der er således hverken grundlag for at påstå, at [K1] i dag er ”overtaget” eller ”infiltreret” af Dansk Forum, eller at [K2] og [A] skulle have medvirket til noget sådant.

Hvad angår [K2] og [A], kan det godt være, de har en fortid i Dansk Forum, men de har ikke ”infiltreret” eller ”overtaget” Dansk Forum, ligesom [K2] ikke er ”indsat” som landsformand.

...”

2. Parternes synspunkter

[K1] og [K2] har anført, at udsagnet ”En del af de 19 har siden hen brugt deres politiske energi på at infiltrere det ”pæne” nationale parti, [K1] Nu er overtagelsen gennemført, og [K2], en af de førende blandt de 19 ekskluderede fra Dansk Folkeparti, er indsat som formand.” er krænkende og ukorrekt, jf. de Vejledende regler om god presseskik, punkterne A1 og A3.

[K2] har anført, at det både er skadeligt, krænkende og agtelsesforringende for ham at blive fremstillet som en, der går rundt og ”infiltrerer” og ”overtager” sagesløse foreninger, hvorfor påstanden skulle have været efterprøvet, hvilket ikke er sket. [K2] har videre anført, at udsagnet er usandt, idet han blev opfordret af den daværende landsformand til først at indmelde sig i [K1] og siden til at opstille som ny formand.

[K2] har endvidere anført, at det kupforsøg, der fremgår af læserbrevet af 24. juli 1999 intet har med ham eller de 18 andre ekskluderede medlemmer, ligesom det er skrevet før ekskluderingen i august 1999, hvorfor han afviser avisens begrundelse for at skrive ”infiltrerer” og ”overtager”. [K2] gør endvidere opmærksom på, at Hans Møller Hansen i brevet af 8. september 2006 afviser, at han henviste til [K2].

[K2] har endvidere anført, at han ikke blev ”indsat” som formand, men derimod valgt i medfør af [K1]s vedtægter.

[K2] har herudover anført, at der ikke er tale om ”en del” af de ekskluderede, men to. [K2] har anført, at de fleste vil med infiltrationspåstanden forestille sig, at der er tale om mange i stedet for to.

[K2] har anført, at han allerede var aktiv i [K1] i 1999, da han blev ekskluderet, hvorfor det er misvisende, når avisen skriver, at han ”siden hen” – altså efter ekskluderingerne – skulle have lagt sin energi i [K1].

[K1] og [K2] har anført, at den fejlagtige fremstilling er skadelig for [K1], idet artiklen giver det indtryk, at [K1] ikke længere er så ”pænt” som hidtil pga. den omtalte overtagelse.

[K2] har endelig anført, at læserbrevet af 31. august 2006 handlede om hans forhold til Dansk Folkeparti og Peter Skaarup. [K2] har anført, at han pga. pladsbegrænsninger ikke havde mulighed for at imødegå alle de postulerede forhold angående [K1] i læserbrevet af 31. august 2006. Dette skal ikke tages som et udtryk for, at han har godtaget dem.

Information har indledningsvis afvist, at der kan tillægges Hans Møller Hansens forklaring af 8. september 2006 nogen betydning, idet Information den 24. juli 1999 bragte et læserbrev fra Hans Møller Hansen, der dengang var [K1]s amtsformand på Fyn, hvoraf følgende fremgår: ”[K1] måtte for år tilbage konstatere, at disse racistiske og nationalistiske kræfter forsøgte at vinde indflydelse, men heldigvis har vi endnu i [K1] folk med mod til at optrævle sådanne amatøragtige kupforsøg. Nu lader det til, at Dansk Folkeparti skal være næste offer, og infiltrationen af dette parti af Dansk Forum-folk synes at være temmelig fremskreden.” Avisen bragte videre den 20. august 1999 artiklen ”Det stygge spejl”, hvoraf følgende fremgår: ”Hans Møller Hansen har efterfølgende forklaret, at læserbrevet var en opfølgning på forgæves mundtlige advarsler til Dansk Folkepartis ledelse.”

Information har anført, at den påklagede artikel er i den satiriske genre, hvilket signaleres med hatten ”Ugens bommert” og ved rubrikken ”Karen hopper i høet”.

Information har videre anført, at ytringsfriheden må have vide rammer i satiren, derfor forekommer en smal tolkning af ordet ”infiltration” meningsløs.

Information har oplyst, at [K2] kommenterede avisens fokusopslag af 29. august 2006 i et læserbrev af 31. august s. å. uden, at han ved den lejlighed fandt anledning til at rette kritik mod avisens fremstilling af forholdene omkring [K1]. Ligesom [K2] ikke fandt anledning til at imødegå denne fremstilling i interviewet af 31. august 2006.

Information har anført, at fremstillingen af 29. august 2006 med ordvalget ”I årene siden 1999 har en stor del af de udsmidte 19 fået sat sig på de ledende poster i [K1]” og ” i de sidste mange år har det henligget som et tomt aktieselskab, der altså nu har fået nye ejere, bl.a. i skikkelse af [K2], der nu er formand” er fremstillet i artiklen af 1. september 2006 med et satire præget ordvalg. Ordvalget hedder her ”brugt deres politiske energi på at infiltrere det ”pæne” nationale parti”, ”Nu er overtagelsen gennemført” og ”[K2], en af de førende blandt de 19 ekskluderede fra Dansk Folkeparti, er indsat som formand”.

Information har endelig afvist at bringe en berigtigelse og har anført, at avisen har optaget et læserbrev fra [K2] den 6. september 2006, ligesom andre med tilknytning til de organisationer, der er omtalt, løbende har kunnet komme til orde i sagen.

3. Pressenævnets afgørelse og begrundelse :

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Niels Grubbe, Bo Maltesen, Lene Sarup og Ole Askvig.

Det er Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer - herunder ikke mindst politisk aktive personer - i forhold til andre må tåle en mere nærgående og kritisk omtale af deres person og de handlinger, de foretager. Det er endvidere Nævnets opfattelse, at det anvendte ordvalg ”infiltrerer”, ”overtager”, ”indsat” og udsagnet om, at [K2] ”siden hen har brugt sin politiske energi på”, fremstår som vurderinger. På denne baggrund finder Pressenævnet, at Information ikke har handlet i strid med god presseskik ved at undlade at forelægge udsagnene for [K1] og [K2] inden offentliggørelsen.

Nævnet finder heller ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik

Afgjort den 31. oktober 2006.