Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
M havde været gift med H1. Civilretsdirektoratet gav ham tilladelse til at indgå ægteskab med H2, der var datter af H1.
Den fulde tekst

Ægteskab. Tilladelse til ægteskab med stedbarn

 

Tilladelse til indgåelse af ægteskab mellem far og steddatter.

Lov om ægteskabets indgåelse og opløsning, §7.

Civilretsdirektoratets afgørelse af 5. august 1998, j.nr. 1998-512-4:

Civilretsdirektoratet gav M og H2 tilladelse til ægteskab efter § 7 i ægteskabsloven, uanset at M tidligere havde samlevet med H2 s moder (H1) gennem 3½-4 år (heraf 3 måneder i ægteskab), at der var et fællesbarn i dette ægteskab, og at H1 ikke ville give sit samtykke til ægteskabet.

Der havde ikke bestået et far/datter forhold mellem M og H2, idet H2 det meste af tiden ikke havde boet hjemme. H2 var ikke årsag til skilsmissen.

Ved afgørelsen lagde Civilretsdirektoratet vægt på, at M og H2 først havde fundet sammen ca. ½-1 år før ansøgningstidspunktet, hvilket var ca. 8½ år efter M og H1´s samlivsophør, at de boede sammen, at aldersforskellen mellem M og H2 kun var 9 år, at M ikke havde samvær med fællesbarnet, at barnet på ansøgningstidspunktet var 11 år, og at forholdet til fællesbarnet ikke kunne antages at blive yderligere ødelagt ved en tilladelse.