Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opfølgning på evaluering ved Danmarks Evalueringsinstitut m.v.

(Ophævelse af bekendtgørelsens ophørsdato)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1117 af 28. december 2001 om opfølgning på evaluering ved Danmarks Evalueringsinstitut m.v. foretages følgende ændring:

1. I § 8 udgår efter ”2002”: ”og ophører den 31. december 2005”.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2005.

Undervisningsministeriet, den 18. november 2005

Jarl Damgaard
Uddannelsesdirektør

/Marianne Winther Jarl