Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Orientering til legaliseringsproceduren for danske skilsmissebevillinger.
Den fulde tekst

Retskraftspåtegning på dansk skilsmissebevilling

 

Legaliseringsproceduren for danske skilsmissebevillinger.

Ægteskabsloven.

Civilretsdirektoratets skrivelse af 3. november 1998, j.nr. 1998-514-27:

"De har bedt om at få Deres skilsmissebevilling påført retskraftspåtegning.

Vi returnerer nu skilsmissebevillingen med retskraftspåtegning på dansk.

Hvis bevillingen skal anvendes overfor udenlandske myndigheder, der kræver, at bevillingen legaliseres, skal De gøre følgende:

Først sender De skilsmissebevillingen med retskraftspåtegning til Indenrigsministeriet, Christiansborg Slotsplads 1, 1218 København K., tlf. nr. 33 92 33 80, med anmodning om at få bevillingen legaliseret.

Derefter sender De bevillingen med retskraftspåtegning til Udenrigsministeriet, for at Udenrigsministeriet kan legalisere Indenrigsministeriets påtegning samt vores retskraftspåtegning.

Legalisering i Udenrigsministeriet er forbundet med et gebyr på 150 kr. pr. legaliseringsstempel. Udenrigsministeriets adresse er: Udenrigsministeriet, Legaliseringskontoret (R II), Asiatisk Plads 2, 1448 København K., tlf. nr. 33 92 00 00.

Til sidst skal det relevante lands repræsentation i Danmark legalisere Udenrigsministeriets påtegning.".