Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov
om ændring af lov om folkeskolen

 

I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 572 af 9. juni 2006 om ændring af lov om folkeskolen ( Præcisering af folkeskolens formål, ekstra timer i dansk og historie, elevplaner, offentliggørelse af landsresultater af test, præcisering af det kommunale ansvar samt etablering af nyt råd for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen) bestemmes, at folkeskolelovens §§ 57-57 e, som affattet ved ændringslovens § 1, nr. 9, træder i kraft den 1. september 2006.

Undervisningsministeriet, den 5. juli 2006

Bertel Haarder

/Mads Bentzen