Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om folkeskolen

I medfør af § 4, stk. 2, i lov nr. 313, af 19. april 2006 om ændring af lov om folkeskolen (Styrket evaluering og anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver m.v.) bestemmes, at folkeskolelovens § 13, stk. 1, 2. pkt., som affattet ved ændringslovens § 1, nr. 4, og § 13, stk. 3, som affattet ved ændringslovens § 1, nr. 6, træder i kraft den 6. december 2006.

Undervisningsministeriet, den 23. oktober 2006

Bertel Haarder

/Christian Lamhauge Rasmussen