Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Civilretsdirektoratet bestemte, at moderen skulle betale børnebidrag for en periode, hvor hun havde betalt til terminsydelserne på det hus, som faderen og børnene beboede.
Den fulde tekst

Børnebidrag. Anden forsørgelse end bidrag

 

Forsørgelsespligt over for børn ikke opfyldt ved betaling af terminsydelser.

    Børneloven § 13 og § 14.

    Civilretsdirektoratets afgørelse af 10. juli 1998, j.nr. 1998-550-215:

    "Civilretsdirektoratet har nu behandlet Deres klage over X  Statsamts afgørelse af 12. marts 1998  om bidrag. Ved afgørelsen bestemte statsamtet, at moderen BM skulle betale bidrag til børnene B1 og B2 med virkning fra den 2. januar 1998.  

    De har anmodet om, at bidraget fastsættes fra et tidligere tidspunkt.

    De har særligt henvist til, at BM ikke har opfyldt sin forsørgelsespligt ved at betale terminsydelser på den fælles ejendom. 

    Vi har gennemgået sagen, og vi ændrer statsamtets afgørelse, sådan at  bidraget fastsættes med virkning fra den 6. august 1997.

    ...

    Det fremgår af sagen, at De og BM ophævede samlivet den 6. august 1997. De blev boende med børnene i ejendommen E, som De og BM ejede i fællesskab. De har efterfølgende overtaget ejendommen. De og BM blev separeret den 2. januar 1998, hvor De fik forældremyndigheden over børnene.

    De ansøgte statsamtet om bidrag den 7. januar 1998.

    BM har oplyst, at hun frem til januar 1998 til Dem betalte sin andel af terminsydelser og ejendomsskatter vedrørende ovennævnte ejendom med ca. 17.000 kr. I forbindelse med bodelingen betalte hun 5.500 kr. til Dem til udligning af "diverse forbrugsposter". Det er ikke oplyst, hvad dette dækkede over. I forbindelse med samvær i efterårsferien 1997 afholdt hun udgifter på ca. 1.000 kr. til tøj til børnene. Hun har endvidere afholdt udgifter til en scanner og et TV.

    Vi mener ikke, at BM har opfyldt sin forsørgelsespligt overfor børnene i den omhandlede periode ved afholdelse af ovennævnte udgifter. Udgifterne vedrørende ejendommen og posten "diverse forbrugsudgifter" er udgifter, som hun hæftede for, fordi hun var medejer af ejendommen. De øvrige udgifter må betragtes som gaver til børnene. Det bemærkes i den forbindelse, at udgifter vedrørende samvær afholdes af den samværsberettigede.".