Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Tinglysningsrettens overtagelse af tinglysningen og den midlertidige placering af tinglysningen

 

I medfør af § 106, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love fastsættes:

§ 1. Tinglysningsretten overtager tinglysningen af dokumenter vedrørende fast ejendom i de følgende indtil den 1. januar 2007 bestående retskredse:

1) Retten i Fjerritslev.

2) Retten i Hobro.

3) Retten i Mariager.

4) Retten i Nibe.

5) Retten i Skive.

6) Retten i Terndrup.

§ 2. Tinglysning af dokumenter vedrørende fast ejendom beliggende i de øvrige indtil den 1. januar 2007 bestående retskredse sker ved følgende retter:

1) Retten i Hjørring: Retterne i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Sæby.

2) Retten i Aalborg: Retten i Aalborg.

3) Retten i Randers: Retterne i Grenaa og Randers.

4) Retten i Århus: Retten i Århus.

5) Retten i Viborg: Retterne i Kjellerup og Viborg.

6) Retten i Holstebro: Retterne i Holstebro, Lemvig, Nykøbing Mors, Silkeborg, Struer og Thisted.

7) Retten i Herning: Retterne i Herning, Ringkøbing og Skjern.

8) Retten i Horsens: Retterne i Brædstrup, Horsens og Skanderborg.

9) Retten i Kolding: Retterne i Fredericia, Grindsted, Haderslev, Kolding og Vejle.

10) Retten i Esbjerg: Retterne i Esbjerg, Holsted, Ribe, Rødding og Varde.

11) Retten i Sønderborg: Retterne i Aabenraa, Graasten, Sønderborg og Tønder.

12) Retten i Odense: Retterne i Assens, Middelfart, Nyborg og Odense.

13) Retten i Svendborg: Retterne i Faaborg, Rudkøbing og Svendborg.

14) Retten i Nykøbing Falster: Retterne i Maribo, Nakskov, Nykøbing Falster og Vordingborg.

15) Retten i Næstved: Retterne i Korsør, Næstved, Ringsted, Slagelse og Sorø.

16) Retten i Holbæk: Retterne i Holbæk, Kalundborg og Nykøbing Sjælland.

17) Retten i Roskilde: Retterne i Køge, Roskilde og Store Heddinge.

18) Retten i Hillerød: Retterne i Frederikssund, Helsinge og Hillerød.

19) Retten i Helsingør: Retterne i Helsingør og Hørsholm.

20) Retten i Lyngby: Retterne i Gentofte og Lyngby.

21) Retten i Glostrup: Retterne i Ballerup, Brøndbyerne, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Taastrup.

22) Retten på Frederiksberg: Retten på Frederiksberg.

23) Københavns Byret: Københavns Byret og Retten i Tårnby.

24) Retten på Bornholm: Retten i Rønne.

§ 3. Tinglysning af dokumenter i bilbogen, andelsboligbogen og personbogen sker ved Retten i Århus.

§ 4. Rettens præsident kan bestemme, ved hvilket eller hvilke af flere tingsteder i retskredsen dokumenter til tinglysning skal indleveres.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Domstolsstyrelsen, den 14. december 2006

Adam Wolf