Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Faderen (F) var flygtning, og i en længere periode havde hans indtægt kun været lommepenge på ca. 69 kr. om dagen. Civilretsdirektoratet afslog at fastsætte bidraget lavere end normalbidraget. Afgørelsen blev begrundet med, at normalbidraget betragtes som et minimumsbidrag. Der blev endvidere lagt vægt på, at barnets mor må antages at have behov for bidraget, og at hun havde fået bidraget forskudsvis udlagt af kommunen.
Den fulde tekst

Børnebidrag. Lav indtægt hos bidragspligtige

 

Afslag på nedsættelse af børnebidrag selvom bidragspligtige var flygtning og ikke havde anden indtægt end lommepenge.

Børneloven, §14.

Civilretsdirektoratets afgørelse af 22. juni 1998, j.nr. 1998-550-436.

(Udeladt)