Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
om
ikrafttræden af ændring af § 22, stk. 1 og 4, i næringsloven

 

I medfør af § 37, stk. 1, i lov nr. 1071 af 20. december 1995 om fondsmæglerselskaber, som ændret ved § 7 i lov nr. 376 af 22. maj 1996, § 5 i lov nr. 475 af 10. juni 1997 og § 2 i lov nr. 414 af 26. juni 1998, fastsættes:

§ 1. § 22, stk. 1, som affattet i § 3 i lov nr. 414 af 26. juni 1998 og § 22, stk. 4, som affattet i § 39, pkt. 2, i lov nr. 1071 af 20. december 1995 sættes i kraft den 15. oktober 1998.

Økonomiministeriet, den 30. september 1998

Marianne Jelved

/Lotte Mollerup